Współdecydowanie

Standard działania dobrego samorządu uczniowskiego

Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w procesie konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami uczniów
i uczennic. Przedstawiciele i przedstawicielki młodzieży, kadry nauczycielskiej i rodziców spotykają się regularnie.

Najważniejszym aspektem samorządności jest włączanie uczniów i uczennice w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkoły. Tak rozumiana samorządność nie ma ograniczeń i daje możliwości współdecydowania w szkole w wielu obszarach, m.in:

działań społecznych
i pozalekcyjnych uczniów

współdecydowaniu
o życiu klasy

zarządzaniu szkołą
i procesem uczenia się
i nauczania

otoczenia fizycznego

Co może dać młodym ludziom doświadczenie funkcjonowania w demokratycznej społeczności?

Wzmocnienie umiejętności współdziałania, brania odpowiedzialności za otoczenie, poczucie wpływu sprzyja także motywacji i pewności siebie, wzmacnia relacje a także wspiera dobrostan uczniów i uczennic w szkole.

Pomocne materiały

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacja

Szkoła Demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu

Poradnik o partycypacji uczniowskiej. W publikacji można znaleźć ćwiczenia, materiały i dobre praktyki oraz narzędzi do wykorzystania,dotyczące  włączania i angażowania uczniów i uczennice w życie szkoły.

grafika-kobieta-pisze
Artykuł

Budżet partycypacyjny krok po kroku

Artykuł przedstawia 5 kroków tworzenia budżetu uczniowskiego (partycypacyjnego) oraz ich rozwinięcie: tworzenie regulaminu, promocje, zbieranie pomysłów, głosowanie i realizację.

grafika-kobieta-pisze
Artykuł

W jakie decyzje angażować uczniów

Lista zagadnień, obszarów współdecydowania w szkole. 

grafika-kobieta-pisze
Artykuł

Współdecydowanie w szkole - wymagania MEN

Materiał przedstawia; poziomy partycypacji uczniów i uczennic, listę obszarów współdecydowania w szkole zgodnie z wymaganiami MEN.