Wybory i kwestie formalne

Standard działania dobrego samorządu uczniowskiego

Władze samorządu uczniowskiego są niezależne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć. Przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

Zobacz standardy dobrego samorządu uczniowskiego w innych obszarach.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka

Publikacja

Standardy dobrego samorządu uczniowskiego

W publikacji 'Szkoła demokracji – przewodnik po programie” znajdziesz standardy dobrego samorządu uczniowskiego, ćwiczenia, materiały i narzędzia do wykorzystania dotyczące włączania i angażowania uczniów i uczennice w życie szkoły.

Wybory do samorządu

To okazja do pierwszego demokratycznego doświadczenia uczniów, dlatego warto zadbać o ich przebieg. Dają możliwość poczucia wpływu dla uczniów i uczennic poprzez wybór swoich reprezentantów i reprezentantek w szkole, tych którzy będą ich głosem. Wszyscy uczniowie powinni mieć prawo do kandydowania i głosowania – niezależnie od tego, jakie mają oceny, niezależnie od zgody nauczycieli i dyrekcji.

mit

Wybory nie są jedynym sposobem na wyłonienie przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

Wybory są bez wątpienia jednym z najpopularniejszych form wyboru przedstawicieli samorządu. Jeśli organizujecie w szkole wybory – zadbajcie o to, żeby były one przeprowadzone zgodnie z demokratycznymi zasadami i stały się ważnym dniem w życiu szkoły.

Ordynacja wyborcza

Gdy będzie dobrze przygotowana, wówczas stanie się drogowskazem wśród przygotowanych wcześniej procedur. Powinna stanowić ona część najważniejszego dokumentu dla działania samorządu, czyli regulaminu.

Regulamin samorządu uczniowskiego

Warto, by uczniowie tworzyli go, aktualizowali i wiedzieli, co się w nim znajduje, stanowi gwarant praw samorządu, wyznacza granice jego działania w szkole oraz możliwości wpływu uczniów i uczennic. Regulamin SU powinien określać również strukturę samorządu, zadania poszczególnych organów i procedury postępowania – to niezbędne ramy oraz kierunki działania, które dają realną podstawę.

Rzecznik praw ucznia

Nie ma samorządności bez mechanizmów chroniących prawa uczniów. Do tego służy powoływana w niektórych szkołach funkcja Rzecznika Praw Ucznia, którą może pełnić zarówno uczeń/uczennica, jak i nauczyciel/ka. Jeśli szkoła nie ma rzecznika, powinna stworzyć jasne i znane wszystkim procedury postępowania w przypadku łamania praw ucznia.

Finansowanie

Samorząd uczniowski formalnie nie może posiadać własnych środków finansowych. Są jednak sposoby na to, żeby zgodnie z prawem takie środki zdobywać i nimi gospodarować – opisujemy je w naszych materiałach.

Wszystkie te elementy dopełniają się, stwarzając możliwości do sprawnego funkcjonowania SU w szkole. Działanie w jasnych i znanych wszystkim zainteresowanym ramach to podstawa do budowania zaufania do władz i koncepcji SU wśród społeczności szkolnej.

Pomocne materiały

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacje

Wybory do władz SU - Poradnik praktyczny

Poradnik przedstawia podstawowe zasady przeprowadzania wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Zawiera m. in.: zasady prowadzenia kampanii wyborczej, sposób pracy i obowiązków komisji wyborczej oraz organizacji dnia wyborów.

grafika-kobieta-pisze
Artykuł

Jak napisać regulamin SU? Wskazówki i wzór

Wskazówki co powinien zawierać regulamin samorządu uczniowskiego oraz kryteria, które powinien spełniać. 
Wzór regulaminu samorządu uczniowskiego.