Programy edukacyjne

Inspirujemy do działania i angażujemy młodych ludzi do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej.

W ramach obszaru Angażuj obywatelsko prowadzimy dwa programy edukacyjne. W programie „Młodzi w akcji” zainspirujemy Ciebie i Twoich uczniów do działań projektowych na rzecz najbliższej okolicy, natomiast w programie „Szkoła demokracji” wesprzemy Cię w rozwijaniu samorządności uczniowskiej.

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY

kiedy: 09.2022 – 06.2023

kto: nauczyciele 

etap: szkół branżowych I stopnia i prowadzone przez nich, klasy/zespoły uczniowskie.  szkoły branżowe I stopnia

forma: scenariusze lekcji, szkolenia, webinaria, warsztaty, praca projektowa,

o czym: mentoring.
przedsiębiorczość uczniowska

 

zgłoś się!

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe  w szkołach branżowych rzadko budzą zainteresowanie uczniów. W programie “Młodzi przedsiębiorczy” dostrzegą oni związek tych zagadnień ze swoją przyszłością. Dzięki temu włączą się w Twoje zajęcia.

Szkoła demokracji

kiedy: 09.2021-06.2022

kto: zespół uczniowski od 3 do 8 osób w wieku 12-19 lat z nauczycielem

etap: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

forma: całościowe wsparcie szkoły, praca z mentorem

o czym: samorządność uczniowska

cel: zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej

 

trwa

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów.
Szkoły, które zrealizują 5 wyzwań z 5 różnych obszarów wg przedstawionych w Przewodniku kryteriów otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji.

W ramach programu Młodzi w akcji realizujemy działania  oparte na metodzie projektu, realizując działania z zakresu wolontariatu, czytelnictwa oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy zarówno szkoły podstawowe, ponadpodstawowe jak i MOS-y, MOW-y oraz szkoły branżowe do podejmowania działań w wybranych ścieżkach:

  • Młodzi w akcji+ – ścieżka dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczy działań społecznych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;
  • Oby młodzież – ścieżka dla MOS-ów, MOW-ów oraz szkół branżowych, dotyczy działań na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej;
  • PoczytajMy – ścieżka dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczy działań czytelniczych oraz wolontariatu;
  • Ochotnicy warszawscy – ścieżka dla warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczy wolontariatu;
  • Włącz szkołę – ścieżka dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, działania oparte na edukacji o trzecim sektorze oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • Pozarządowik szkolny – ścieżka dla warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, działania oparte na edukacji o trzecim sektorze oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • Civic up! Academy – działanie cykliczne dla młodzieży, dotyczy realizacji działań społecznych.

Sprawdź wybrane, najważniejsze programy i projekty, które realizowaliśmy w przeszłości.

W tym obszarze tematycznym realizujemy obecnie takie projekty jak np. Młodzi w akcji+, Oby młodzież, Szkoła demokracji, a w przeszłości zrealizowaliśmy m.in. projekt Młody obywatel, Samorządy mają głos i wiele innych.