Zrealizowane programy

Już od wielu lat realizujemy projekty dotyczące aktywności obywatelskiej, samorządności uczniowskiej, kształtowania postaw solidarności i współodpowiedzialności czy edukacji ekonomicznej. Wiele z nich realizujemy aktualnie w innej formie, tak jak projekt Szkoła demokracji czy Młodzi w akcji. Poniżej możesz sprawdzić nasze archiwalne projekty, które zrealizowaliśmy do tej pory.

Młody obywatel

Ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów i opiekunów grup młodzieżowych. Celem programu w zależności od edycji było szersze spojrzenie na temat aktywności obywatelskiej, działań w przestrzeni publicznej czy tematykę sportową.

Projekt realizowany w latach 2010-2017.
Program Młody Obywatel zrealizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK.

Samorządy mają głos

Ogólnopolska akcja, której celem było wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.

Projekt realizowany w latach 2010-2018.

Projekt był realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Samorządy mają moc

Projekt, którego celem było kompleksowe i intensywne wsparcie dla warszawskich szkół – dzięki warsztatom oraz pomocy mentorskiej – we wprowadzeniu zmian w społeczności szkolnej w wybranych przez siebie obszarach samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany w latach 2019-2020. 

Projekt zrealizowany przez Fundację Civis Polonus i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Solidarna szkoła

Celem programu było kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność. 

Program realizowany w latach 2015-2020.

Współorganizatorem programu Solidarna Szkoła było Europejskie Centrum Solidarności.

Młodzi przedsiębiorczy

Celem programu była edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach. Program kształtował takie umiejętności i postawy jak: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także postawy przedsiębiorcze, rozwijał kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe.

Program realizowany w latach 2015-2020.

Program zrealizowany we współpracy z ING Bank Śląski i Fundacja ING Dzieciom.

Projekty wzmacniające samorządność w Gruzji

W latach 2013-2018 realizowaliśmy projekty wzmacniające samorządność i szkolną demokrację w gruzińskich szkołach. Wspólnie z organizacją Kartlosi z Gori wprowadzaliśmy w szkołach wybory władz samorządu uczniowskiego, debaty na ważne dla uczniów tematy, szkolne projekty społeczne. 

Projekt był finansowany z grantów Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Programu RITA.

Oby młodzież

Młodzi w akcji+

PoczytajMy

Ochotnicy warszawscy

Włącz szkołę

Pozarządownik szkolny