Samorząd uczniowski

Dobry samorząd uczniowski to taki, w którym jak największa grupa uczniów i uczennic czuje, że ma lub może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Dobry samorząd to samorząd słuchający – umożliwiający wszystkim uczniom i uczennicom zaangażowanie się lub wyrażanie swojej opinii.

W Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2008 roku proponujemy programy edukacyjne, które mają wzmacniać tak rozumianą samorządność uczniowską.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka

Publikacja

Standardy dobrego samorządu uczniowskiego

W publikacji 'Szkoła demokracji – przewodnik po programie” znajdziesz standardy dobrego samorządu uczniowskiego, ćwiczenia, materiały i narzędzia do wykorzystania dotyczące włączania i angażowania uczniów i uczennice w życie szkoły.

Czym jest samorząd uczniowski?

Główne wyzwania dla dobrej samorządności uczniowskiej to: ​

Samorząd uczniowski nie jest kółkiem zainteresowań ani grupą odpowiedzialną za animację szkolnych imprez i wydarzeń. Samorząd jest demokratyczną instytucją mającą zapewniać wszystkim uczniom możliwość wpływania na to, jak wygląda i działa szkoła.

W naszych działaniach pokazujemy jak można sprawić, żeby samorząd uczniowski był właśnie taką instytucją. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, żeby zobaczyć jak można to osiągnąć!

Pomocne materiały

grafika-mezczyzna-z-ksiazka

Przewodnik

Samorząd uczniowski. Przewodnik dla dyrektorów

Praktyczne informacje dla dyrektorów szkół dotyczące tego jak zorganizować samorządność uczniowską w szkole. W publikacji przedstawiono  koncepcje samorządności uczniowskiej oraz refleksję nad sposobami angażowania się uczniów w życie szkoły.