Szkoła demokracji

W naszym programie stworzysz samorząd uczniowski, który będzie dawał radość Tobie i Twoim uczniom. Dowiesz się, jak motywować ich do działania oraz wzmocnić głos w szkole.

Program jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • zrozumieć, co musi, a czego nie musi robić opiekun samorządu uczniowskiego (zadania, plan pracy, sprawozdanie, prawo oświatowe),
  • dowiedzieć się, dlaczego używanie określenia “samorząd szkolny” to błąd,
  • stworzyć własne pomysły na pracę z SU i poznać pomysły opiekunów z innych szkół,
  • otrzymać narzędzia przydatne do pracy z uczniami.

Działaj z nami już od września 2022 r.

Zorganizujmy wybory do samorządu w Twojej szkole

...i weź udział w kursie

Dołącz do opiekunek i opiekunów, którzy biorą udział w naszym kursie internetowym

Możesz zdecydować, czy chcesz zorganizować wybory do samorządu uczniowskiego, czy wziąć udział w naszym kursie. Do obu aktywności możesz zapisać się niezależnie.

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin programu

Inny materiał

Terminarz

Inny materiał

Obszary w programie

Zgody

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Partnerzy

Program „Szkoła Demokracji” jest realizowany w ramach projektu „Akademia Demokracji” przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie wraz
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt „Akademia Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program „Szkoła Demokracji” jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

28/06/2022
Zakończyliśmy eksperymentalną edycję programu Szkoła Demokracji!
Zakończyliśmy eksperymentalną edycję programu Szkoła Demokracji! W Laboratorium Szkolnej Demokracji pięć szkół przez półtora roku, pracowało nad trwałymi mechanizmami włączania uczennic i uczniów w istotne sprawy w życiu szkoły. Mechanizmy włączania… co to znaczy? Zespoły projektowe przeszły długą drogę od...