Przekaż 1.5% podatku

Współdecydowanie w szkole wymagania MEN

Informacje o materiale

Data dodania: 06.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Uczniowie

Artykuł

PIRAMIDA PARTYCYPACJI

Włączanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkolnego może się odbywać na kilku poziomach, które ilustruje poniższa piramida.

OBSZARY WSPÓŁDECYDOWANIA

W podejmowanie jakich decyzji uczniowie chcą się angażować?

Odpowiedź na to pytanie zależy od poszczególnych uczniów, nie da się więc stworzyć pełnego katalogu takich zagadnień. Doświadczenie pozwala jednak założyć, że uczniowie chcą mieć wpływ na decyzje, które w sposób bezpośredni dotyczą ich sytuacji, niezależnie od tego, czy związane są z dydaktyką, organizacją pracy szkoły, czy jej życiem, kulturalnym.

WSPÓŁDECYDOWANIE A WYMAGANIA MEN

Obszary zaproponowane przez nas do współdecydowania pomagają szkole realizować wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik do Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) i zawarte w nim wymagania. Udział uczniów na poziomie przynajmniej konsultacji jest konsekwencją następujących wymagań zawartych w załączniku (poziom B):

 • lista tematów projektów uczniowskich (w gimnazjum) (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • sposób zagospodarowania placu przed szkołą (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym);
 • prace remontowe w szkole (zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym);
 • wybór patrona szkoły;
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • wewnątrzszkolny system oceniania (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • program wychowawczy (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • wprowadzenie mundurków, krój mundurków (uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • działania projektowe SU (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • wspólne wyjścia do kina/teatru (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • plan zakupów książek do szkolnej biblioteki (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym).

Istnieją zatem zapisy prawne, które zobowiązują dyrektorów do organizowania takich procedur uzgodnień i porozumiewania się, by przedstawione w rozporządzeniu wymagania były respektowane.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Wpływ TikToka na Młodych

Webinarium o aplikacji TikTok, jego fenomenie, specyfice, o kwestii bezpieczeństwa, algorytmach i trendach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w...

Webinarium przybliża jak rozwijać w sobie, w dzieciach i młodzieży umiejętności, które pomogą świadomie użytkować aplikacje i
Zobacz
Publikacja

Dlaczego czas przestać mówić o umiejętnościach XXI wieku?

Istnieje wiele rodzajów umiejętności, których zdobycia oczekujemy od młodych ludzi. Niektóre przydadzą im się w szkole i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VII.3 Cyfrowa rzeczywistość generacji Z

Scenariusz lekcji do zagadnień VII.3 i VII.5 podstawy programowej przedmiotu HiT. Dotyczy wyzwań funkcjonowania w ramach cywilizacji
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VII.5 Cyfrowa rzeczywistość generacji Z

Scenariusz lekcji do zagadnień VII.3 i VII.5 podstawy programowej przedmiotu HiT. Dotyczy wyzwań funkcjonowania w ramach cywilizacji
Zobacz
Film lub webinarium

Przedmiot sporu. Jak prowadzić klasową dyskusję na trudne...

Trudne tematy, to takie które budzą dużo emocji – także między uczniami. Warto więc zająć się nimi
Zobacz
Artykuł

Czterej sojusznicy sensu szkoły

Sojusznikami budowania poczucia sensu szkoły są: Pani Autonomia, Pani Wiara, Pan Zainteresowanie i grupa zwana Relacje.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

III.13 Betlejm – nieoczywistość miasta narodzenia

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie II.11 i III.13 podstawy programowej HiT; dotyczy konfliktu izraelsko - palestyńskiego.
Zobacz
Film lub webinarium

Webinarium Globalne wyzwanie, lokalne działanie

Zapraszamy do obejrzenia webinarium, podczas którego porozmawiamy o globalnych wyzwaniach środowiskowych i możliwościach lokalnych działań.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy „Bioróżnorodność warta zachodu”

Karta pracy pomoże w przeprowadzeniu obserwacji różnorodności biologicznej w okolicach waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

„Zadra” – materiały edukacyjne do filmu

Pakiet materiałów edukacyjnych na zajęcia języka polskiego, godzinę wychowawczą oraz do realizacji projektu uczniowskiego.
Zobacz
Artykuł

Partycypacyjne przywództwo edukacyjne.

Potrzebujemy przywództwa, które zadba o proces, ale też będzie w stanie stworzyć warunki do odkrywania dobrych alternatyw
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY