Komunikacja i media

Standard działania dobrego samorządu uczniowskiego

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie szkolnych mediów i prowadzić je. Istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.

Zobacz standardy dobrego samorządu uczniowskiego w innych obszarach.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka

Publikacja

Standardy dobrego samorządu uczniowskiego

W publikacji 'Szkoła demokracji – przewodnik po programie” znajdziesz standardy dobrego samorządu uczniowskiego,ćwiczenia, materiały i narzędzia do wykorzystania dotyczące włączania i angażowania uczniów i uczennice w życie szkoły.

Odpowiedzią jest sprawna komunikacja – dobry przepływ informacji, które docierają do wszystkich! Jest ona kluczowa dla skutecznych działań SU.

Samorząd słuchający - jak sprawić by się działo?

Komunikacja to przekazywanie informacji, a przedstawiciele SU mają być przede wszystkim głosem uczniów i uczennic, więc muszą wiedzieć, co myślą uczniowie, czego potrzebują, jakie są ich talenty i pasje.

Spotkania z dyrekcją

Przedstawiciele samorządu powinni być w stałym kontakcie z dyrekcją. Regularne i bezpośrednie spotkania zapewniają, że dyrektor będzie wiedział i rozumiał jakie są plany władz SU a uczniowie będą chętniej wyrażać swoje potrzeby. Istotna jest regularność spotkań z dyrekcją szkoły, dająca solidne podstawy do współpracy.

Zapewnienie dwustronnej komunikacji władze SU - uczniowie

Władze samorządu powinny komunikować społeczności szkolnej podejmowane decyzje i inicjatywy – odpowiadać na zgłoszone przez społeczność szkolną potrzeby. Jest to konieczne, by uczniowie mieli zaufanie, że ich postulaty są realnie brane pod uwagę (mieli poczucie wpływu) oraz wiedzieli, w jakie działania mogą się włączyć (zarówno od strony przygotowań, czy też uczestników). Ważne jest również zapewnienie uczniom sposób na komunikację z władzami SU (maile, udział w spotkaniach, skrzynki pomysłów, itp.). Dzięki zapewnieniu obustronnej komunikacji, uczniowie będą mogli współtworzyć szkolne działania.

Debaty i dyskusje - przestrzeń do rozmowy

Istotne tematy w szkole, w tym również debaty przedwyborcze stanowią doskonały moment do refleksji nt. wizji i pomysłów na kierunki działań SU. Rodzajów debat i scenariuszy jest wiele, ważnym jest, by włączać w to jak najwięcej uczniów. Dzięki temu doświadczeniu, uczniowie uczą się ze sobą rozmawiać, argumentować swoje racje i słuchać innych, być otwartym na dialog, drugą osobę, co jest absolutną podstawą do budowania wspólnoty, zaufania wobec innych i współdziałania.

Pomocny materiał

grafika-mezczyzna-prezentuje

Scenariusze

Debaty i dyskusje

Materiał zawiera scenariusze 20 debat szkolnych oraz nowe wskazówki, treści, ćwiczenia i podpowiedzi, dzięki którym można wzbogacić debatę uczniowską.