Opiekun samorządu

Opiekun samorządu uczniowskiego to nauczycielka lub nauczyciel, który tradycyjnie w polskich szkołach wspiera reprezentantów samorządu uczniowskiego. Należy pamiętać o tym, że polskie prawo nie wymaga od szkół ustanawiania funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego.

W większości szkół publicznych opiekunowie istnieją – a doświadczenie pokazuje nam, że przy dobrym wsparciu opiekuna samorządy mogą prawdziwie rozwinąć skrzydła. Opiekunowie mają duży wpływ na to, jaki będzie samorząd – czy pójdzie w stronę prawdziwej samorządności czy też będzie odgórnie sterowany przez dorosłych.

O czym należy pamiętać?

Opiekun powinien pamiętać, że nie efekt, idealnie zrealizowany projekt, a jego droga do realizacji jest ucząca i wartościowa dla uczniów.

Po co samorządowi opiekun?

Wybrane materiały

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacje

Przewodnik dla opiekunów SU

Przewodnik zawiera zagadnienia dotyczące roli opiekuna i działalności SU pod kątem formalnym i prawnym, ale także sposobów, angażowania uczniów i uczennic w życie szkoły i włączania w procesy decyzyjne. Do publikacji dołączone są karty pracy. 

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacje

Rola i zadania opiekuna/ki SU

7 głównych obowiązków opiekuna/ki samorządu uczniowskiego w oparciu o wytyczne ustawy o systemie oświaty.