Działania uczniowskie

Standard działania dobrego samorządu uczniowskiego

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, z tajnym głosowaniem), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze. Znają swoich kandydatów i kandydatki oraz ich programy. Istnieje uchwalony przez uczniów Regulamin działania SU, a w szkole działa rzecznik praw ucznia lub inne rozwiązania chroniące prawa ucznia.

Zobacz standardy dobrego samorządu uczniowskiego w innych obszarach.
grafika-mezczyzna-z-ksiazka

Publikacja

Standardy dobrego samorządu uczniowskiego

W publikacji 'Szkoła demokracji – przewodnik po programie” znajdziesz standardy dobrego samorządu uczniowskiego, ćwiczenia, materiały i narzędzia do wykorzystania dotyczące włączania i angażowania uczniów i uczennice w życie szkoły.

Organizacja życia pozalekcyjnego to tradycyjny obszar przypisywany samorządowi uczniowskiemu. W działaniach najważniejsze jest to, żeby wynikały one z potrzeb i pomysłów uczniów a nie wcześniej ustalonego planu oraz żeby pełną odpowiedzialność za to, czym zajmuje się samorząd przejęli uczniowie i uczennice. Jedną z funkcji edukacyjnych działań jest nauka poprzez popełnianie błędów i uczenia się nowych rzeczy, a rolą opiekuna jest jedynie wsparcie i pomoc w wyciągnięciu z nich wniosków na przyszłość.

Jedną z funkcji edukacyjnych działań jest nauka poprzez popełnianie błędów i uczenia się nowych rzeczy, a rolą opiekuna jest jedynie wsparcie i pomoc w wyciągnięciu z nich wniosków na przyszłość.

Jako, że samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły, każdy uczeń i każda uczennica powinni mieć możliwość zgłaszania i realizowania swoich pomysłów na działania czy wydarzenia, o ile nie są one sprzeczne ze statutem szkoły i znajdą się osoby gotowe wesprzeć ich realizację. Rolą władz samorządu powinno być wsparcie w zdobyciu osób i zasobów – ale nie oznacza to realizowania działań za pomysłodawców!

Uczniowskość działań w praktyce

uczniowe-przy-stole-cos-ogladaja

Samorząd uczniowski nie ma żadnych “obowiązkowych” działań do wykonania, dyrekcja ani nauczyciele nie mogą oczekiwać ani rozliczać władz SU z organizacji określonych wydarzeń.

Działania powinny wynikać z potrzeb, zainteresowań i problemów uczniów i uczennic zebranych przez władze samorządu na początku roku szkolnego.

grupowy-thumbs-up

Należy pogodzić się z błędami, niektóre działania nie zostaną zrealizowane, niektóre zostaną przerwane w trakcie. Rolą opiekuna nie jest zastępowanie uczniów i ich wyręczanie a jedynie wsparcie w podsumowaniu lub omówieniu takich sytuacji i wyciągnięciu z nich wspólnie wniosków na przyszłość.

uczniowie-siedza-w-sali-na-lawce-przed-laptopem

Czasowy brak działań samorządu jest ok. Jeśli uczniowie nie czują potrzeby działania, może tak być, że po prostu nic się nie będzie działo – i jest to na pewno lepszą praktyczną nauką demokracji niż narzucanie działań do realizacji.

Pomocne materiały

grafika-kobieta-pisze
Artykuł

Rozpoznanie potrzeb uczniów i uczennic w szkole

Sposoby na przygotowanie i przeprowadzenie  badania  potrzeb i pomysłów uczniów  i uczennic w swojej szkole. Zawiera dwa załączniki z opisem metod diagnozy. 

grafika-kobieta-pisze
Artykuł

Pomysły na nietypowe obchody rocznicy niepodległości

Inspiracje i pomysły na obchody rocznicy Niepodległości w szkole.

grafika-kobieta-pisze
Artykuł

Pomysły na działania samorządu uczniowskiego

Lista pomysłów na działania samorządu uczniowskiego podzielona na obszary tematyczne.