Tematy

Wolontariat

Wolontariat szkolny opiera się na stałym, zmotywowanym zespole wolontariuszy, który działa zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Realizowane działania wychodzą od uczniów i uczennic, a ich realizacja opiera się na na diagnozie lokalnych potrzeb.

Wolontariat szkolny opiera się również na współpracy z lokalną społecznością oraz organizacjami pozarządowymi, z którymi można nawiązać dłuższą współpracę. To również działania oparte na promowaniu czytelnictwa organizując spotkania czy też kluby czytelnicze.

Samorząd uczniowski

Dobry samorząd uczniowski to taki, w którym uczniowie i uczennice mają poczucie wpływu na to, co dzieje się w szkole oraz współdecydują o ważnych dla nich sprawach. To również samorząd słuchający, który umożliwia wszystkim uczniom i uczennicom wyrazić swoją opinię czy też zaangażować się w konkretne działanie. 

W mniejszym lub większym stopniu samorządność przełamuje jednostronny i hierarchiczny model szkoły, ma na celu sprawić, żeby młodzi ludzie byli współautorami i współautorkami – tego, jak funkcjonuje ich szkoła oraz jak i czego są uczeni.

Projekt społeczny

Projekt społeczny to jeden z typów projektów, którego celem jest wprowadzenie konkretnej zmiany w otoczeniu. Projekty społeczne realizuje się z ludźmi i dla ludzi, zakładają one współpracę i zaangażowanie.

Metoda projektu polega na nauce poprzez działanie. Młodzi wspólnie ustalają cel projektu, planują je i realizują. Jest to metoda bazująca na założeniu, że najefektywniej uczymy się przez doświadczenie oraz we współpracy z innymi. Metodę projektu realizowaną w naszych programach opieramy na 7 prostych krokach.