O Młodych przedsiębiorczych

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe  w szkołach branżowych i technikach rzadko budzą zainteresowanie uczniów. W programie “Młodzi przedsiębiorczy” dostrzegą oni związek tych zagadnień ze swoją przyszłością. Dzięki temu włączą się w Twoje zajęcia.

Z nami pomożesz swoim uczniom ćwiczyć praktyczne umiejętności. Pod Twoją opieką:

Będą też ćwiczyć kompetencje społeczne, podczas:

Młodzi przedsiębiorczy

kiedy:
kto:
etap:
forma:
o czym:

09.2022 – 06.2023
nauczyciele szkół branżowych I stopnia;  klasy/zespoły uczniowskie.  
szkoły branżowe I stopnia.                                                                                                          scenariusze lekcji, webinaria, warsztaty, praca projektowa, mentoring.
przedsiębiorczość uczniowska.

Sponsor

Projekt „Młodzi Przedsiębiorczy. Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w szkołach branżowych’’ korzysta z dofinansowania o wartości 110 187,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich (KS) uczniów szkół branżowych poprzez nauczanie przedsiębiorczości w praktyce”.