Inspiracje do działań

Wielu osobom wolontariat szkolny kojarzy się ze zbiórkami plastikowych nakrętek czy karmy dla zwierząt. Nie powinno tak być! 

Idealny wolontariat powinien być oparty o diagnozę lokalną i odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców danej okolicy, a jednocześnie być dla uczniów i uczennic szansą do rozwoju zainteresowań, pogłębiania wiedzy i nawiązywania wartościowych relacji.

Rok szkolny 2020/21 od początku przebiegał w cieniu pandemii. To trudny czas dla większości uczniów, nauczycieli i rodziców. Mimo upływu czasu, ilość pytań i wątpliwości nie maleje – nie wiemy, jak długo potrwa epidemia i kiedy wreszcie szkoły wrócą do normalnego funkcjonowania. Jak w tym wszystkim radzą sobie szkolne koła wolontariatu? W jaki sposób restrykcje wpływają na ich działania? Czy jest dla nich szansa na rozwój w dobie pandemii?

Wolontariat szkolny nie został objęty żadnymi dodatkowymi obostrzeniami ponad te, które obowiązują w szkołach. W sytuacji gdy nauka przebiega w trybie zdalnym, spotkania wolontariuszy również muszą odbywać się zdalnie, natomiast dokumenty, które były wcześniej zbierane w formie papierowej, mogą teraz przyjąć formę dokumentów elektronicznych (np. zgoda na udział w szkolnym wolontariacie, zgoda na publikację wizerunku).

Niezależnie od pandemii rekomendujemy, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań wolontariackich przeprowadzić diagnozę sytuacji. Najlepiej zacząć od zebrania jak największej liczby informacji o samych wolontariuszach, ich talentach
i zainteresowaniach. Następnie należy spróbować poznać problemy i potrzeby środowiska szkolnego i pozaszkolnego (np. mieszkańców okolic szkoły, lokalnych fundacji itp.).

Działania koła wolontariatu zawsze powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz możliwości samych wolontariuszy. Idealna jest sytuacja, gdy podejmowane działania dają uczniom i uczennicom szansę rozwoju własnych zainteresowań i zwiększają ich kompetencje.

Pomysły na działania wolontariackie

Ponadto dobrym rozwiązaniem może być włączenie się w akcje innych organizacji lub zachęcenie wolontariuszy do samokształcenia w ramach szkoleń organizowanych dla wolontariuszy – bogatą ofertę w ramach obydwu wymienionych możliwości znaleźć można na stronie: www.ochotnicy.waw.pl

W poniższych materiałach przedstawiamy jeszcze więcej inspiracji na różnorodne działania wolontariackie.

Wybrane materiały

grafika-kobieta-oglada-film-na-ekranie
Animacja

Animacja o wolontariacie

Co to znaczy dobry szkolny wolontariat? Przedstawiamy krótką animację z garścią inspiracji oraz wskazówek dla opiekunek i opiekunów wolontariatu.

grafika-malarz-przy-sztaludze
Infografika

E-wolontariat w obrazkach

Przedstawiamy inspiracje na e-wolontariat ujęte w przystępnej formie infografik. Zachęcamy do ich wykorzystania w mediach społecznościowych szkoły lub jako karty pracy na spotkaniach z wolontariuszami i wolontariuszkami.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Poradnik

E-wolontariat w szkole. Poradnik dla nauczycieli i opiekunów szkolnych kół wolontariatu

Publikacja przygotowana z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu procesu wdrażania w szkole e-wolontariatu, czyli wolontariatu wykonywanego przez internet. Materiał opracowany przez Fundację Dobra Sieć, ale CEO również miało udział przy jej powstawaniu.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacja

Wolontariat szkolny w dobie pandemii - inspiracje

Artykuł przedstawia odpowiedzi pytania opiekunów szkolnych kół wolontariatu oraz zawiera inspiracje na działania wolontariackie w czasach pandemii.