Działalność NGO

Do organizacji społecznych zaliczamy wszystkie fundacje, stowarzyszenia, kluby, koła, kółka, hufce, związki, spółdzielnie socjalne, komitety społeczne, rady rodziców, izby rzemieślnicze
i wiele innych. Najczęściej terminu organizacja pozarządowa, czy też organizacja społeczna używa się w odniesieniu do tych najbardziej popularnych, czyli fundacji i stowarzyszeń.

Celem działania organizacji pozarządowych jest zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów, którymi nikt inny nie zajął się w skuteczny sposób.

Organizacje społeczne nie zajmują się jedynie celami dobroczynnymi. Mają one wiele obszarów działalności: sport, turystyka i rekreacja to najważniejsze pole działalności bo aż 35% organizacji, 14% działa w zakresie kultury i sztuki, 13% zajmuje się edukacją i wychowaniem, 8% realizuje działania związane z ochroną zdrowia, 7% zajmuje się usługami socjalnymi i pomocą społeczną, a 6% rozwojem lokalnym.

Dlaczego warto o tym rozmawiać w szkole?

Dzięki temu uczniowie i uczennice:

Podstawa programowa

Działalności organizacji społecznych w podstawie programowej z wiedzy o społeczeństwie:

Pomocne materiały

grafika-mezczyzna-prezentuje
Scenariusze

Alternatywne zastosowania Gry w zmianę

Scenariusze oparte na dyskusyjnej grze karcianej “Gra w zmianę”, ukazując alternatywne możliwości wykorzystania gry zarówno stacjonarnie jak i online.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacja

Pozarządownik szkolny 2.0 -
o wartościach, nauczaniu przyszłości, scenariuszach i alternatywach

Publikacja o wartościach ważnych dla 3. sektora oraz nauczaniu przyszłości okiem nauczycieli jak i uczniów. W publikacji zawarte są również scenariusze do alternatywnych możliwości wykorzystania “Gry w zmianę”.

grafika-kobieta-z gra-szachy-puzzle
Gra

Gra w zmianę

Dyskusyjna gra karciana o tym, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. Gra do samodzielnego wydruku.