Wolontariat

W wielu szkołach działania szkolnych kół wolontariatu ograniczają się do nieregularnych akcji wybieranych przez nauczyciela czy nauczycielkę, które za każdym razem angażują różną i niewielką grupę wolontariuszy i wolontariuszek.

W CEO proponujemy wizję wolontariatu, w której stały, zmotywowany zespół wolontariuszy działa zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w najbliższej okolicy i w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska.

Wizja opiera się na 10 kryteriach jakościowego wolontariatu wypracowanych dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy ze szkolnymi kołami wolontariatu.

10 kryteriów jakościowego wolontariatu

Podążanie za tymi kryteriami to szansa na budowanie głębszych relacji, zaufania i współpracy między uczniami a nauczycielami oraz na poszerzenie horyzontów uczniów, rozwijanie ich kreatywności, chęci działania i poczucia odpowiedzialności. Jest to forma aktywnego uczenia się podczas praktycznego działania, co wspiera kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inicjatywność i przedsiębiorczość, ponieważ:

Wypracowane przez nas materiały służą zatem temu, aby pomóc opiekunom i opiekunkom w formalnym uporządkowaniu ich kół oraz tworzeniu takiego wolontariatu, który nie tylko aktywnie i skutecznie działa na rzecz innych, ale jest też przestrzenią do budowania relacji i rozwijania kompetencji, co wspiera wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły.

Pomocne materiały

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacja

Kto na Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu

Publikacja podsumowuje wieloletnie doświadczenie CEO w pracy z kołami wolontariatu. Zawiera wskazówki dotyczące tego jak organizować wolontariat w szkole, przykłady dobrych praktyk oraz scenariusze warsztatów i spotkań z wolontariuszami.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacja

Zestaw materiałów edukacyjnych dla opiekunów wolontariatu szkolnego

Publikacja zawiera scenariusze i karty pracy. Poruszane tematy to: doradztwo zawodowe z perspektywy wolontariackiej, działania wolontariackie na rzecz osób z grup mniejszościowych oraz organizowanie atrakcyjnego dnia wolontariusza.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Przewodnik

Jak organizować wolontariat?​

Celem Przewodnika jest pokazanie, jak wolontariat wzmacnia cele edukacyjne szkoły oraz wspiera rozwijanie kompetencji uczniów. Ponadto zawiera pigułkę wiedzy nt. formalno-prawne związane z wolontariatem i podsumowanie cech jakościowego wolontariatu.

grafika-mezczyzna-prezentuje
Webinarium + scenariusze lekcji

Godzina wychowawcza dla wolontariatu

Na webinarium omówione zostały scenariusze lekcji o wolontariacie do wykorzystania na godzinach wychowawczych wraz ze wskazówkami, jak najlepiej z nich korzystać oraz pomysłami na dodatkowe ich wzbogacenie np. w kontekście ferii, wakacji czy rekrutacji do szkolnego koła wolontariatu na kolejny rok szkolny. 

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacja

„Wolontariat” – Przewodnik

W przewodniku staramy się przekazać pigułkę wiedzy i dostarczyć inspiracji oraz dobrych praktyk związanych z tym tematem. Ponadto wyjaśniamy, w jaki sposób wolontariat wzmacnia cele edukacyjne szkoły oraz wspiera rozwijanie kompetencji uczniów i uczennic, w tym kompetencji społecznych, związanych także w wychowawczą misją szkoły.