Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 17.05.2024

Grupa docelowa: Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Zakaz korzystania z telefonów w szkole często jest źródłem różnych interpretacji. Niektórzy rozumieją go jako całkowity zakaz przynoszenia telefonów do szkoły, podczas gdy inni ograniczają go jedynie do czasu lekcji. Aby uniknąć niejasności, zasady korzystania z telefonów w szkole powinny być jasno i klarownie przekazane wszystkim zainteresowanym stronom.

Ważne jest, aby rozważyć wprowadzenie zasad korzystania z telefonów zamiast wprowadzania całkowitego zakazu. Można na przykład ustalić, że telefony są dozwolone tylko w wyznaczonych strefach szkolnych lub w określonych sytuacjach, takich jak przerwy czy zajęcia nauczania zdalnego. Warto by te zasady powstały w dyskusji, były wspólnym stanowiskiem uczniów i nauczycieli oraz ich przestrzeganie dotyczyło wszystkich.

Dodatkowo, warto również przeprowadzić analizę wyników badań oraz przykładów z innych szkół, które zastosowały różne podejścia do korzystania z telefonów w szkole. Może to dostarczyć cennych wskazówek. Wypracowane zasady powinny być dostosowane do specyfiki każdej szkoły, uwzględniając jej społeczność, infrastrukturę i potrzeby.

Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z trudności z egzekwowaniem zakazu korzystania z telefonów. Niektórzy uczniowie mogą próbować unikać kar, a nauczyciele mogą napotkać trudności w monitorowaniu przestrzegania zakazu. Dlatego tak ważna jest rozmowa z uczniami na temat zasad korzystania z telefonów. Zasady, które zostaną wypracowane wspólnie, będą miały większe szanse na respektowanie przez uczniów. Istotne jest znalezienie równowagi między kontrolą a edukacją, aby korzystanie ze smartfonów było bezpieczne i odpowiedzialne.

Ważne jest promowanie odpowiedzialnego korzystania z technologii poprzez edukację medialną. Uczniowie powinni być świadomi zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z telefonów, takich jak uzależnienie od internetu czy cyberprzemoc. Istotniejsze jest również pokazywanie, jak świadomie korzystać internetu i mediów cyfrowych w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Smartfon jest narzędziem niezwykle użytecznym, ale jednocześnie wymaga świadomego i odpowiedzialnego korzystania. Poprzez edukację, wsparcie oraz promowanie zdrowych nawyków możemy pomóc naszym uczniom w wykorzystywaniu potencjału tych urządzeń w sposób pozytywny dla ich rozwoju i życia społecznego.

Podczas webinarium byli z nami:

  • Zuzanna Cieśla-Skrzypulec – nauczycielka języka polskiego, języka polskiego jako obcego i edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawczyni klasy 3 szkoły podstawowej, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i w liceum oraz języka polskiego jako obcego uczniów i uczennice z Ukrainy, a także dorosłych. Mentorka w programie „Wychowanie to podstawa Centrum Edukacji Obywatelskiej.
  • dr Karol Jachymek – medioznawca, kulturoznawca, badacz, doktor nauk humanistycznych i wykładowca związany z Uniwersytetem SWPS. Specjalizuje się w kulturze młodzieżowej, zmianach generacyjnych, komunikacji w mediach cyfrowych, edukacji i trendach w popkulturze. Na co dzień prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców, uczniów, nauczycieli, szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Autor książki „Z nosem w smartfonie. Co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić?” wydanej nakładem Wydawnictwa Agora.

Webinarium poprowadzi Kasia Pijanowska ekspertka edukacyjna i koordynatorka cyklu „Odporna szkoła”.
—-

Inicjatywa finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY