Rozwój nauczyciela oraz szkoły

Programy CEO pozwalają dzieciom i młodzieży podejmować różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności. Szeroka tematyka programów i duża swoboda w zakresie ich realizacji, poparte solidnym szkoleniem z metod projektowych dla opiekunów oraz wsparciem ze strony ekspertów CEO sprawiają, że każdy może znaleźć w takim działaniu coś dla siebie. Realizacja projektów pozwala wyjść ze szkoły, nawiązać ciekawe kontakty ze środowiskiem lokalnym. Pozwala na rozwijanie potencjału każdego ucznia, zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami. Przyjazna formuła programów i szeroki zakres tematyczny sprawiają, że nauczyciel każdego przedmiotu może połączyć rozwój kompetencji miękkich uczniów z treściami z podstawy programowej.
Anna Pająk
nauczycielka ze Szkoły Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

W CEO rozumiemy edukację obywatelską szeroko – jako wszystkie działania, które przygotowują młodych ludzi do funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie, rozwijają w praktyce kompetencje społeczno-obywatelskie. Inspirujemy i pokazujemy jak prowadzić mądre działania z zakresu edukacji obywatelskiej, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie wielu zapisów z podstawy programowej, rozwój osobisty uczniów i poprawa samopoczucia uczniów i uczennic w szkole.

Chcemy, aby polskie szkoły:

1. Angażowały obywatelsko, dając uczniom i uczennicom możliwie dużo dobrych doświadczeń wspólnego działania na rzecz innych lub społeczności

Zwracamy uwagę szczególnie na aspekt doświadczenia – proponowania uczniom aktywnego, realizowanego w grupie działania, którego celem jest wprowadzenie konkretnej zmiany, skierowanego do innych osób lub społeczności.Zależy nam na tym, aby nauczyciele i nauczycielki wykorzystywali projekt jako metodę pracy podczas lekcji lub/i jako środek do realizacji podstawy programowej, a nie tylko jako działanie dodatkowe.

2. Słuchały głosu uczniów i dbały o relacje

Wierzymy, że możliwość wpływu na działanie swojej najbliższej społeczności ma wielki wpływ na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi. Wprowadzenie elementów partycypacji uczniowskiej powinien być istotny nie tylko w obszarze działań pozalekcyjnych, ale także w takich kwestiach jak organizacja życia szkoły, uczenia, szkolnych zasad i regulacji. Chcemy, by głos uczniów był słuchany i słyszany.

3. Były częścią społeczności lokalnej

Szkoła poprzez aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności pokazuje praktyczny aspekt działań społecznych. Realizowane projekty przez młodzież odpowiadają na realne potrzeby, a efekty są widoczne wśród szerszej grupy.