Nowe kompetencje uczniów i uczennic

Skupiamy się przede wszystkim na rozwoju kompetencji z obszaru kompetencji społecznych i obywatelskich zgodnie z klasyfikacją Rady UE.

Chcemy wzmacniać w szczególności kompetencje: