Dlaczego warto?

Podróżujemy, migrujemy, studiujemy na zagranicznych uczelniach, pracujemy w międzynarodowych firmach, kupujemy produkty z innych kontynentów i tam je wysyłamy. Fascynują nas języki i kultury odległych krajów – muzyka, kino, literatura, kuchnia. Polski rząd uczestniczy w podejmowaniu decyzji, które dotyczą całego świata. Nasze wybory i zachowania przyczyniają się do zmiany lub ochrony klimatu, która dotyka mieszkańców i mieszkanki odległych krańców ziemi. Żyjemy w świecie globalnych współzależności.

Dlaczego uważamy, że to jest ważne?