Czy e-lekcje są cenione?

Aktualność

Młodzież zdecydowała się zbadać doświadczenia swoich rówieśników dotyczące nauki zdalnej w ramach programu „Młodzi w Akcji+” realizowanego wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytet SWPS. W ramach programu, młodzi ludzie mają okazje identyfikować i przedstawiać potrzeby najbliższej okolicy. Ich celem jest przeprowadzenie działań, które mają znajdywać rozwiązania na miejscowe problemy. Perspektywy młodzieży na temat trybu zdalnego zostały ukazane w wybranej przez nich formie.

Przykładowe programy w roku szkolnym 2020/2021:

Uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, zdecydowali się porównać zajęcia stacjonarne i zdalne. Zrobili to za pomocą:

  • stworzenia i udostępnienia ankiety,
  • przeprowadzenia wywiadu ze swoją klasą,
  • przedstawienia wyników za pomocą wykresów.

Młodzież na podstawie rozmów z rówieśnikami przygotowała zestawienie wad i zalet zarówno nauczania stacjonarnego jak i zdalnego.

Szczegóły dostępne tutaj – Nauka zdalna vs stacjonarna.pdf – Google Drive

Uczniowie z Szkoły Podstawowej w Przejazdowie, postanowili przeprowadzić debatę w formie zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams. Dyskutowano na temat:

  • zdobywania ocen,
  • przyswajania wiedzy,
  • relacji koleżeńskich,
  • zdrowia psychicznego,
  • zdrowia fizycznego,

Każdy uczestnik miał szansę wyrazić swoją opinię i opowiedzieć o swoim indywidualnym doświadczeniu.

Szczegóły dostępne tutaj – Nauka zdalna lepsza od stacjonarnej debata.pdf – Google Drive

Uczniowie z Zespółu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, przygotowali reportaż, który upublicznili na YouTube. Reportaż ukazuje, trudności związane z nauczaniem zdalnym. Krótki film pozwala zrozumieć wszystkie wady trybu zdalnego i jego potencjalne konsekwencje.

Szczegóły dostępne tutaj  Wirtualny uczeń – reportaż – YouTube

Uczniowie z Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim, również zdecydowali się na debatę, aczkolwiek przeprowadzili ją w formie stacjonarnej w sali lekcyjnej. Uczniowie przedstawili wady i zalety dwóch trybów nauczania, dyskutując i spisując wnioski na karteczkach samoprzylepnych.

Szczegóły dostępne tutaj Edukacja zdalna debata.jpg – Google Driv

 

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Inne aktualności

Aktualności

18/01/2022
„Rekrutacja do programu „Pozarządownik szkolny””
Program “Pozarządownik szkolny” skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek z warszawskich szkół, którzy chcą przybliżyć swoim uczniom i uczennicom działalność organizacji pozarządowych. W tym roku zapraszamy już do 4. edycji programu, mającym na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród
Rejestracja na spotkania informacyjne o programie „Włącz szkołę”
Jeśli chcesz, by uczennice i uczniowie dowiedzieli się, czym jest i jak działa sektor pozarządowy w Polsce i w jaki sposób mogą się w nim angażować – zgłoś się na spotkanie informacyjne o programie “Włącz szkołę”. Podczas spotkań poznacie między
Motywacje młodzieży
Uczestnicy i uczestniczki, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie „Młodzi w Akcji+” realizowanego wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytet SWPS, przedstawili co było ich impulsem do działania. Opowiedzieli jakie umiejętności chcieliby posiąść i jak zamierzają je wykorzystać, aby
04/01/2022
Młodzież działa w swoim otoczeniu
Młodzież postanowiła zaproponować rozwiązania dla problemów ich najbliższego otoczenia, w ramach programu „Młodzi w Akcji+” realizowanego wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Uniwersytet SWPS. W ramach programu, młodzi ludzie mają okazję identyfikować i pokazywać potrzeby najbliższej okolicy. Ich celem jest
10/12/2021
Zimowe Warsztaty E-skejpowe
Bierzesz udział w programie Młodzi w Akcji +? Chcesz spędzić 3 dni w niezwykłym gronie około 20 osób z różnych stron Polski, razem rozwiązując i tworząc pasjonujące zagadki? Zgłoś się na Zimowe Warsztaty E-skejpowe! Zgłoszenia do 04.01.2022. Podczas warsztatów: poznasz
23/06/2021
Zgłoś się do programów CEO!
👉 Zastanawiasz się, jak w nowym roku szkolnym zaangażować uczniów i uczennice w naukę i wyzwolić w nich energię do działania? 👉 Szukasz sposobów na odbudowanie szkolnej wspólnoty i tworzenie środowiska sprzyjającemu uczenie się? 👉 A może nie wiesz, jak
05/06/2021
Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych
Interesujesz się sprawami społecznymi? Chciałbyś dowiedzieć się, jak możesz działać na ich rzecz? Zapraszamy Cię na Ogólnopolską Prezentację Projektów młodzieżowych, podczas której zdobędziesz informacje o projektach społecznych realizowanych przez młodzież z całej Polski. (więcej…)

Zobacz inne obszary naszych działań