Wiesz najlepiej, jak teraz zmienia się Twoja szkoła. Poznaj narzędzia edukacji włączającej i stwórz wokół siebie bezpieczne środowisko.

Dla twojej szkoły i instytucji. Dla ludzi wokół Was. Dla Ciebie.

Konferencja da Ci wiedzę:

 • o tym, jak stosować edukację włączającą w praktyce,
 • o wnioskach i pomysłach z zrealizowanych już programów CEO i UNICEF dla nauczycieli wf-u i opiekunów samorządów uczniowskich na rzecz uczniów ukraińskich i całych szkolnych społeczności,
 • o publikacji, która jest podsumowaniem naszych działań i wypracowanych praktyk w zakresie edukacji włączającej (by je lepiej poznać).
grafika-kobieta-podlewa-kwiatek-i-w-tle-widac-szkole
grafika-kobieta-z gra-szachy-puzzle

Konferencja da Ci doświadczenie:

 • jak wspierać całą społeczność szkolną w sytuacjach kryzysowych,
 • jak zarządzać szkołą w sposób jeszcze bardziej włączający,
 • jak przywracać poczucie bezpieczeństwa i radzić sobie ze stresem.

Konferencja da Ci przestrzeń do rozmowy w kręgach tematycznych:

Zapisz się i dowiedz się jak:

 • o swoich szkolnych doświadczeniach z pracy z dziećmi uchodźczymi,
 • o swoich wątpliwościach i nadziejach związanych z edukacją włączającą, 
 • o wspólnych i sprawdzonych rozwiązaniach, 
 • i stworzy okazję do nawiązania nowych, wartościowych kontaktów. 
 • zarządzać szkołą o zwiększonym zróżnicowaniu uczniów, 
 • tworzyć środowisko uczenia się dla każdego, bez wyjątku, ucznia,  
 • organizować kształcenie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych, które sprzyjają budowaniu relacji pomiędzy uczniami, rodzicami i kadrą pedagogiczną,
 • minimalizować stres towarzyszący uczniom w wyniku traumy, zmiany szkoły i trudności związanych z rozwojem psychofizycznym,
 • zadbać o swój osobisty i zawodowy dobrostan jako dyrektora szkoły,
 • zapewniać odpowiednie doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kształcenia w zróżnicowanej kulturowo klasie.

Program

KIEDY?

Konferencja "Od wyzwania do uznania" odbędzie się 3 października 2023 i będzie trwać od godziny 10:00 do 16:00. Organizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z UNICEF.

GDZIE?

Konferencja odbędzie się w Warszawie w ADN Centrum Konferencyjne, ul. Grzybowska 56. wejście B, IV piętro, sala nr 1. Wejście będzie oznakowane, więc prosimy kierować się za znakami.


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy obiad i przerwy kawowe. Zwracamy koszty podróży do 150 złotych, indywidualnie rozpatrujemy zwroty wyższych kwot po kontakcie mailowym na adres: szkola.demokracji@ceo.org.pl 

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli, instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją dzieci uchodźczych. Mogą to być 2 osoby z 1 placówki. Liczba miejsc bezpłatnych ograniczona do 100.


HARMONOGRAM KONFERENCJI:

 • Rejestracja - 9:30 - 10:00

 • powitanie - 10:00 - 10:30

 • panel dyskusyjny z ekspertami część 1 - 10:30 - 11:30

 • przerwa kawowa - 11:30 - 11:45

 • Panel dyskusyjny z ekspertami część 2 - 11:45 - 12:45

 • prezentacja dobrych praktyk - 12:45 - 13:15

 • lunch - 13:15-14:00

 • kręgi tematyczne - 14:00 - 15:30

 • przerwa kawowa - 15:30-15:40

 • podsumowanie i zakończenie - 15:40-16:00

Michał Tragarz

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się programami, które wspierają samorządność uczniowską i szkolną demokrację. Koordynował Sejm Dzieci i Młodzieży oraz projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Gruzji. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i poradników.

Magdalena Woźniak-Frymus

Psycholożka, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych i wspieraczka rodziców. Od 2022 roku współpracuje z UNICEF jako ekspertka ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w edukacji, a także jako specjalistka ds programów edukacyjnych. Wdraża interwencje wspierające osoby uchodźcze w szkołach w całej Polsce, koordynując współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Magdalena Tędziagolska

Socjolożka, badaczka, facylitatorka i trenerka. Od blisko 20 lat projektuje i prowadzi procesy badawczo-strategiczne przede wszystkim w takich obszarach edukacja, polityka społeczna, kultura, media i nowe technologie, badania grup mniejszościowych, młodzieży, osób starszych. Korzysta z design thinking do projektowania użytecznych rozwiązań dla sektora publicznego, społecznego i biznesu.

Suzanne Pratt

współdyrektorka ds. nauczania rezydentów w Teachers College (TR@TC). Pracowała w edukacji jako nauczyciel i wychowawca nauczycieli, uczyła w szkołach podstawowych i średnich oraz na uniwersytecie. Ponadto współpracowała z uniwersytetami i organizacjami w Stanach Zjednoczonych Państwach i na arenie międzynarodowej w celu udoskonalenia aspektów pracy nauczycielskich programów przygotowawczych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na kształceniu nauczycieli, uczeniu się i rozwój społeczności – szczególnie w placówkach edukacyjnych, i uczenia się międzypokoleniowego.

Antonina Michałowska

wicedyrektorka SzkoUA (Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej - wspólnego projektu Klubu Inteligencji Katolickiej i Ukraińskiego Domu), od marca 2022 z koordynowała powstanie szkoły, odpowiada za m.in. za współpracę z partnerami lokalnymi i zagranicznymi. Wcześniej koordynowała projekty m.in. w Fundacji Batorego czy Ośrodku Studiów Wschodnich. Przez 4 lata pełniła funkcję Konsula RP w Azerbejdżanie. Z wykształcenia kulturoznawczyni i animatorka kultury.

Katarzyna Grubek

Absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Uczestniczka International Visitor Leadership Program „21st Century ChangeMakers: Education Leaders Advance Civic Engagement Among High School Youth”. Współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami.

Francesco Calcagno

Jest międzynarodowym ekspertem ds. edukacji z ponad 15-letnim doświadczeniem w regionach Europy, Afryki Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, monitorowaniu i ewaluacji oraz zarządzaniu wiedzą w sektorze edukacyjnym. Jest obecnie Dyrektorem ds. Edukacji w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, kierując pomocą edukacyjną w odpowiedzi na kryzys uchodźczy spowodowany wojną w Ukrainie. Celem tej pomocy jest wspieranie dzieci i młodzieży w dostępie do wysokiej jakości edukacji i kontynuowaniu nauki w Polsce poprzez wiele ścieżek edukacyjnych.

Dr Aleksandra Duda

Badaczka, analityczka i ewaluatorka polityk i programów w zakresie edukacji, szkoleń, włączenia społecznego i rynku pracy. Od 2022 roku pełni rolę specjalistki ds. programów edukacyjnych w UNICEF. Wspólnie z władzami centralnymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi opracowuje i wdraża działania wspierające dzieci i inne osoby z doświadczeniem uchodźczym oraz społeczności goszczące uchodźców w Polsce.

Zuzanna Rejmer

psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Od 2004r. pracuje z osobami pochodzącymi z różnych kultur – wspiera młodych i dorosłych Polaków i cudzoziemców we wzajemnym poznawaniu się i czerpaniu z różnic kulturowych. Szkoli nauczycieli w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym oraz wspierania wielojęzyczności u dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty i szkolenia rozwojowe.

 

Konferencja jest przeznaczona dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich etapów edukacyjnych, w których wraz z polskimi kolegami uczą się uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Serdecznie zapraszamy!


Organizator:
Fundacja Centrum Edukacji ObywatelskiejPartner wydarzenia: Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce

Program „Szkoła Demokracji” i „Młodzi w Akcji” jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Liczba odsłon 2 752