Dla opiekuna samorządu

W programie „Szkoła demokracji"

Obecnie zbieramy nauczycielki i nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie (lub podobnym działaniu) w nowym roku szkolnym. 

Dobry samorząd uczniowski to taki, w którym uczniowie i uczennice mają wpływ na życie szkoły. Czują się wysłuchani i włączają się według swoich potrzeb w działania społeczności. Dlaczego? Bo czują się jej częścią

Weź udział w projekcie, dzięki któremu zyskasz narzędzia i możliwości, by budować taki samorząd w swojej szkole. 

Skorzystaj ze wsparcia mentora oraz opiekunów i opiekunek samorządów z innych szkół. Razem możemy więcej.

Projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

 • jesteś opiekunem samorządu w szkole ponadpodstawowej lub klasach 4-8 szkoły podstawowej,
 • chcesz, by samorząd realnie i samodzielnie odpowiadał na potrzeby uczniów,
 • zaczynasz pracę z samorządem i szukasz wsparcia i pomysłów,
 • rozwijasz swoje narzędzia do pracy z uczniami poza lekcjami.

W projekcie skupimy się także na tym, jak wzmocnić wpływ samorządu uczniowskiego na relacje między uczniami.

1. Jak to działa

Oceniasz razem z uczniami, co wpływa na aktywność i sprawczość samorządu w szkole. Podczas spotkania wspiera Cię mentor CEO. Następnie decydujecie, które elementy szkolnej demokracji chcecie rozwijać.

W trakcie pracy korzystasz ze spotkań online z mentorem i innymi opiekunami samorządów. Podczas spotkań dzielisz się wrażeniami, wymieniasz doświadczenia i poznajesz nowe dobre praktyki.

W ramach projektu:

 • bierzesz udział we wprowadzającym szkoleniu stacjonarnym (wybierasz dogodny termin i lokalizację, otrzymujesz zwrot kosztów podróży),
 • jeśli jesteś dyrektorem, bierzesz udział w konferencji „Szkoły demokracji” w dniu 3 października 2023 w Warszawie (dla chętnych),
 • spotykasz się z mentorem i uczniami w swojej szkole,
 • realizujesz diagnozę potrzeb w zakresie samorządu i opracowujesz na tej podstawie plan działania,
 • działasz według samodzielnie opracowanego planu z wsparciem mentoringu grupowego,
 • przygotowujesz krótkie sprawozdanie z realizacji projektu.

2. Dlaczego warto​

Dzięki samorządowi Twoi uczniowie budują:

 • odpowiedzialność za otoczenie,
 • gotowość do współpracy,
 • zaufanie do innych,
 • umiejętność wyrażania swojego zdania.

Osiągaj łatwiej swoje – i wyznaczone zapisami podstawy programowej – cele edukacyjne. Masz samorząd uczniowski!

3. Zgłoszenie na rok szkolny 2024/25

Kliknij niżej, wypełnij formularz i zaznacz, że jesteś zainteresowany tym obszarem działań CEO.

Wyślij innym linka. Może warto wziąć udział razem? 


4. Harmonogram w tym roku

 • 10 października

  Koniec rekrutacji na rok 2023/24

 • Październik 2023

  Szkolenie wprowadzające

 • 3 października 2023

  Szkolenie w Warszawie

 • 7 października 2023

  Szkolenie w Warszawie

 • 10 października 2023

  Szkolenie w Katowicach

 • 12 października 2023

  Szkolenie we Wrocławiu

 • październik/Listopad 2023

  Wizyta mentora w szkole (termin ustalamy indywidualnie)

 • Od listopada 2023 do kwietnia 2024

  Spotkania online i mentorig grupowy

 • 15 maja 2024

  Koniec działań w szkole

 • Do 31 maja 2024

  Termin podsumowania

5. Regulamin

6. Najczęstsze pytania

To zależy od Ciebie, mentora i Twoich uczniów. Po diagnozie w szkole skupiacie się na jednej aktywności samorządu i sami dobieracie do niej działanie. Przeprowadzacie je z uczniami, nauczycielami lub dyrekcją. To może być:

 • dyskusja o samorządzie w klasach,
 • szkolna debata o samorządzie razem z innymi nauczycielami,
 • wdrożenie stałego sposobu komunikacji samorządu z pozostałymi uczniami,
 • kampania informacyjna na temat samorządu w całej szkole.

Ważne, by Wasze działania wzmacniały uczniowski głos i zaangażowanie w życie szkoły.

Tak. Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie w szkole, nie tylko reprezentacja władz samorządu uczniowskiego.

Tak. Zachęcamy Cię do rozmowy z dyrektorem. To dużo ułatwia i pomaga w projekcie. Samorząd uczniowski działa też z dyrekcją.

Powinieneś wziąć udział w obowiązkowych elementach projektu:

 • szkoleniu wprowadzającym,
 • mentoringu,
 • badaniu potrzeb w szkole
 • i szkolnym działaniu z uczniami.

Na końcu przygotowujesz krótkie sprawozdanie dla organizatora projektu z CEO.

7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej ekspertki

Magdalena Jedziniak, ekspertka edukacyjna

 • pomoże Ci wejść do projektu,
 • opowie o korzyściach z uczestnictwa.

8. Partnerzy

Projekt dla opiekuna samorządu uczniowskiego jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i finansowany ze środków International Rescue Committee i German Marshall Fund.

Program „Szkoła Demokracji” jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Poznaj inne projekty

Szykujemy właśnie ofertę na nowe, wiosenne półrocze. Znajdź coś dla siebie. Bezpłatnie. Poczuj znów radość z uczenia! 

Szkoła demokracji

Szkoła demokracji

Stwórz samorząd uczniowski, który przyniesie radość Tobie i Twoim uczniom. Dowiedz się, jak lepiej motywować młodych ludzi do działania i wzmocnić ich głos w szkole.

Działający samorząd uczniowski to korzyści dla wielu szkolnych grup. Nauczycielom pomaga zaangażować uczniów i uczennice w życie klas, współpracować i brać odpowiedzialności za otoczenie. Samorząd wzmacnia podmiotowość młodych ludzi i uczy dbać o ich potrzeby. Dla dyrektora oznacza szkołę, która cieszy rodziców i ma dobry wizerunek.

Obecnie zbieramy zainteresowanych naszym programem, aby zaprosić ich do kolejnych projektów, które szykujemy w jego ramach. 

Program „Szkoła demokracji” realizujemy w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych. Zapraszamy opiekunów i opiekunki samorządu uczniowskiego lub osoby, które zaczynają pracę ze szkolnym samorządem uczniowskim.

Poznaj inne programy

Właśnie szykujemy ofertę na nowe półrocze i nowy rok. Zajrzyj i znajdź obszary, którymi jesteś zainteresowana, zainteresowany! 

Democratic Innovations in Youth Work

Mierzymy się współcześnie z kryzysem demokracji: wzrastający populizm, słabnące zaufanie do władzy, fake newsy i niskie zaangażowanie społeczeństwa w proces wyborczy. Jednocześnie obserwujemy powstające ad-hoc ruchy społeczne, skupiające się przede wszystkim w Internecie. Szczególnie osoby młode, które dorastały w cyfrowym świecie, angażują się obywatelsko, ponad strukturami władzy.

Demokracja to nie tylko wybory

W programie Democratic Innovations in Youth Work (Innowacje Demokratyczne
w Pracy z Młodzieżą) pokazujemy, jak może wyglądać demokracja przyszłości. Chcemy wzmocnić poczucie sprawczości młodych osób, pokazując nowatorskie metody podejmowania decyzji i możliwości włączania się w procesy demokratyczne, również
w młodym wieku.

Tworzymy materiały, które pomogą nauczycielkom i nauczycielom pokazywać, w jaki sposób może wyglądać demokracja. W materiałach wideo zaprezentujemy przykłady Innowacji Demokratycznych w Polsce i Europie, a w ogólnodostępnym przewodniku opiszemy nasze propozycje edukowania o innowacjach demokratycznych.

Poznaj inne programy

Masz swoje cele w szkole. Zyskaj wsparcie w ich realizacji. Dołącz bezpłatnie. Damy Ci znać, gdy ruszymy z rekrutacją.

Laboratorium szkolnej demokracji

W programie Laboratorium Szkolnej Demokracji, chcemy razem sprawić, żeby w szkołach zaczęły działać mechanizmy pozwalające na udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły potencjalnie wszystkim chętnym.

Każda szkoła w ramach Laboratorium wypracowuje własny sposób pozwalający włączać uczniów i uczennice w proces współdecydowania. Rozwiązanie, które wypracują zespoły projektowe będzie:

Zespoły biorące udział w programie otrzymują wsparcie w postaci mentoringu, szkoleń oraz gry terenowej wspierającej w dokonaniu diagnozy.

Zapoznaj się publikacją zawierającą dobre praktyki szkół uczestniczących w programie.  Przez półtora roku uczniowski zespół roboczy, który działał przy wsparciu mentora oraz nauczycielskich opiekunów, wdrażał rozwiązania, mające na celu włączyć mechanizmy sprzyjające wspólnemu podejmowaniu decyzji przez uczennice i uczniów w szkole.  Publikacja zawiera wskazówki  i karty pracy, które możesz wykorzystać w swojej szkole. 

Możesz przeprowadzić angażującą grę dla uczniów, która powstała w ramach programu. Podczas gry uczestnicy i uczestniczki mogą doświadczyć sprawczości jaką młodzież ma lub może mieć w szkole. Mogą także zdiagnozować, jakie obszary życia szkoły wymagają zmiany lub udoskonalenia i w jakie działania chciałyby się osobiście zaangażować.

Edycja zakończona – w programie uczestniczyło 5 szkół:

Harmonogram działań

Poznaj inne programy

Masz swoje cele w szkole. Zyskaj wsparcie w ich realizacji. Dołącz bezpłatnie. Damy Ci znać, gdy ruszymy z rekrutacją.