Kurs online z mentorem

Jeśli weźmiesz udział w programie, to będziesz uczestniczyć w kursie internetowym. Zyskasz nową praktyczną wiedzę i wybierzesz zadania, które pomogą Ci krok po kroku zmienić to, jak pracujesz z klasą. Gdy będziesz wprowadzać zmiany oraz zbierać refleksje, towarzyszyć ci będzie doświadczony ekspert.

„Kurs na zaangażowanie” składa się z modułu wstępnego i 3 modułów merytorycznych:

 • Moduł 1: Czy oni mają na wszystko wywalone? O roli myśli i emocji w angażowaniu uczniów
 • Moduł 2: Czy oni muszą sobie docinać? O budowaniu relacji w klasie
 • Moduł 3: Przepraszam, czy to na ocenę? O ocenach i błędach

Szacowany czas na przejście kursu: 18 godzin – po 3 godziny tygodniowo przez 6 tygodni.

Kurs możesz przechodzić w wybranym przez siebie czasie. Zachęcamy, byś wyznaczył(a) sobie regularny terminu w tygodniu (tak, żeby z niego efektywnie skorzystać do końca)

 • moduł 1

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania 

  11.10 - 25.10

 • Spotkanie po module 1

  25.10 (wtorek) godz. 17-19

 • moduł 2

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania

  26.10 - 8.11

 • Spotkanie po module 2 

  8.11 (wtorek) godz. 17-19

 • moduł 3 

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania

  9.11 - 22.11

 • Spotkanie po module 3 

  22.11 (wtorek) godz. 17-19

 Na kurs z mentorem planujemy przyjąć 70 osób. Udział w kursie jest bezpłatny.

 

 

Prowadzenie kursu jest finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Kurs powstał w ramach projektu  nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.