Młodzi w akcji

O programie Młodzi w akcji

Naszym celem jest zwiększanie poczucia wpływu uczniów i uczennic, rozwój partycypacji i samorządności uczniowskiej.

Wierzymy, że możliwość wpływu na działanie swojej najbliższej społeczności ma wielki wpływ na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi. Zależy nam na tym, aby wprowadzać elementy partycypacji uczniów nie tylko w obszar działań pozalekcyjnych ale również w kwestii organizacji życia szkoły, uczenia, szkolnych zasad i regulacji. Chcemy, żeby głos uczniów był słuchany i słyszany – przede wszystkim tych, którzy siedzą zazwyczaj w ostatnich ławkach.

kiedy:
kto:
etap:
forma:
o czym:
cel:

09.2021 – 06.2022
zespół uczniowski od 3 do 8 osób w wieku 12-19 lat z nauczycielem
szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
całościowe wsparcie szkoły, praca z mentorem/ką
samorządność uczniowska
zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły
oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej