O programie Młodzi w akcji

Naszym celem jest inspirowanie uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, do realizacji wartościowych działań społecznych w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

Szczególną uwagę zwracamy na aspekt doświadczenia – proponowania uczniom aktywnego, realizowanego w grupie działania (w formie projektów i nie tylko), skierowanego do innych osób lub społeczności, którego celem jest wprowadzenie jakiejś zmiany.

Zależy nam na tym, by praca metodą projektu była środkiem do realizacji podstawy programowej, wykorzystując ją do pracy podczas lekcji, nie tylko jako działanie dodatkowe.

Ścieżki w ramach programu

Młodzi w akcji+

Zachęcaj młodych ludzi do podejmowania działań społecznych na rzecz swojej społeczności lokalnej. 

Oby młodzież

Wzmacniaj kompetencje społeczne i obywatelskie młodzieży. Podejmujcie działania na rzecz swojej społeczności.

PoczytajMy

Podejmuj wraz ze swoimi uczniami i uczennicami działania wolontariackie oparte na czytelnictwie.

Ochotnicy warszawscy

Realizujcie działania społeczne na terenie m.st. Warszawy pod kierunkiem mentora/ki.

Włącz szkołę

Wzmocnij współpracę między swoją szkołą i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Pozarządownik szkolny

Rozwijajcie wiedzę o warszawskich organizacjach pozarządowych oraz podejmijcie z nimi współpracę.

Dodatkowym działaniem cyklicznym jest Civic up! Academy, czyli 10-dniowa letnia szkoła dla młodzieżowych liderów i liderek.