Przekaż 1.5% podatku

Włącz szkołę

trwa

kiedy: 09.2021 – 03.2022
kto: uczniowie z nauczycielem
etap: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
forma: lekcje online, webinaria
o czym: lekcje online, webinaria
cel: edukacja o organizacjach społecznych w szkołach, a także wzmocnienie współpracy między szkołami a lokalnymi NGO-sami

,,Włącz szkołę!” to ogólnopolski program, który pomaga nauczycielom i nauczycielkom odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie uczniów kwestiami społecznymi. Dostarczamy rzetelne materiały o organizacjach społecznych działających w Polsce. Wspieramy w inicjowaniu i realizowaniu współpracy między szkołami a organizacjami funkcjonującymi w ich lokalnym otoczeniu.

Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie rozwijają swoje kompetencje społeczne i zdobywają nową wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej. Nauczyciel zyskuje zaś ich zaangażowanie oraz inspirację do wzbogacania prowadzonych przez siebie zajęć.

Nauczyciele i nauczycielki uczestniczący w programie mogą skorzystać z:

Do pobrania

Regulamin

Regulamin programu

Partnerzy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.