Ochotnicy warszawscy

trwa

kiedy: 09.2020 – 06.2021
kto: uczniowie z nauczycielem
etap: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
forma: prowadzenie działań społecznych pod kierunkiem mentora/ki
o czym: wolontariat
cel: rozwój i promocja wolontariatu w Warszawie

Program rozwoju wolontariatu w szkołach wspiera warszawskie szkoły w tworzeniu takiego wolontariatu, który pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać aktualną sytuację i potrzeby grupy, której chcemy pomóc. 

Naszą ofertę wsparcia kierujemy zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczynają przygodę z wolontariatem (chcą założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego działania), jak i dla tych, które mają już spore doświadczenie, ale liczą na inspirujące pomysły, okazję do wymiany doświadczeń, chcą tchnąć nowe życie w szkolny wolontariat.

Na Program rozwoju wolontariatu w szkołach składają się trzy formy wsparcia:

Ścieżka 1.
Kompleksowe wsparcie szkoły (dla doświadczonych)

Dedykowana 10 szkołom, które w poprzednich latach brały już udział w programie wsparcia rozwoju szkolnego wolontariatu i nadal pragną pogłębiać wiedzę i poszerzać umiejętności związane z tym tematem. Zgłaszając się do programu, szkoła zobowiązuje się do wykorzystania wszystkich wymienionych form wsparcia, dlatego rekomendujemy tę ścieżkę tym, którzy są gotowi poświęcić czas i energię na rozwijanie wolontariatu. Ścieżka wymaga także współpracy z różnymi osobami w szkole: gronem pedagogicznym, rodzicami, uczniami, dyrekcją.

Ścieżka 2.
Bieżące wsparcie: webinaria, warsztaty, szkolenia

Cykl bezpłatnych webinarów, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych skierowanych do osób zaangażowanych w szkolny wolontariat. Oferta przeznaczona dla nauczycielek i nauczycieli (a także uczniów i uczennic), którzy chcą rozwinąć konkretne umiejętności, zdobyć wiedzę z danego obszaru przydatną w rozwijaniu wolontariatu szkolnego, a także poznać inspiracje i dobre praktyki. Spotkania tworzą przestrzeń na wymianę doświadczeń, umożliwiają nawiązanie kontaktów z organizacjami i instytucjami warszawskimi oraz praktykami zajmującymi się wolontariatem. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby wydarzeń, w których można wziąć udział – uczestnicy mogą zgłaszać się na pojedyncze spotkania lub wziąć udział w całym cyklu.

Ścieżka 3.
Bieżące wsparcie – doradztwo

Indywidualne konsultacje z ekspertami, dyżury telefoniczne i mailowe dla opiekunów wolontariatu. Przeznaczona dla opiekunów wolontariatu, którzy potrzebują wsparcia w konkretnych, bieżących sprawach (pomoc w znalezieniu oferty wolontariatu, odpowiedzi na pytania związane z organizacją wolontariatu, pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami prowadzącymi wolontariat młodzieżowy itp.), ale także dla tych, którzy chcą skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie rozwoju wolontariatu w szkole.

 

Do pobrania

Regulamin programu edukacyjnego do realizacji w szkołach 

Regulamin wydarzeń otwartych

Regulamin uczestnictwa w Warszawskim Festiwalu wolontariatu szkolnego

Partnerzy

Program rozwoju wolontariatu w szkołach jest finansowany przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”. Bezpośrednim realizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.