Regulamin

Zgłaszając się do programu, zobowiązujesz się do:

Po każdym webinarze otrzymasz osobne zaświadczenie.

Jeśli zdecydujesz o zaangażowaniu uczniów w program mentorski, zobowiązujesz się do:

Do pobrania

Regulamin Programu Młodzi Przedsiębiorczy

Sponsor

Projekt „Młodzi Przedsiębiorczy. Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w szkołach branżowych’’ korzysta z dofinansowania o wartości 110 187,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich (KS) uczniów szkół branżowych poprzez nauczanie przedsiębiorczości w praktyce”.