Wzmacnianie przedsiębiorczości

Materiały wypracowane w programie Młodzi Przedsiębiorczy to gotowe lekcje dla uczniów i uczennic zawierające zarówno treści dydaktyczne, jak i ćwiczenia oraz ekrany kursu dla nauczycieli i nauczycielek nt. prowadzenia lekcji przedsiębiorczości.

Dzięki realizacji naszych lekcji młodzi ludzie mają szansę zdobyć doświadczenie w zakresie oszczędzania, inwestowania własnych środków finansowych, zarządzania budżetem, planowania i zakładania krok po kroku firmy oraz wzmocnić w sobie postawy przedsiębiorcze.

Z postawą przedsiębiorczą wiążą się takie kompetencje jak kreatywność, innowacyjność czy podejmowanie ryzyka mające duży wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięć ekonomicznych. Chcemy jednak mówić o przedsiębiorczości nie tylko w kontekście gospodarczym, ale też społecznym, a zatem promując społeczną odpowiedzialność biznesu.

Natomiast materiały dla nauczycieli pomagają zwiększyć kompetencje w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej oraz doradztwa zawodowego. Celem kursu jest pokazanie jak dzięki metodzie projektu uczniowskiego i narzędziom TIK można wzmocnić w uczniach umiejętności planowania i realizowania działań, integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania i życia codziennego, oceny swoich działań i podejmowania decyzji grupowych.

Wybrane materiały

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacje

Moduł 1 kursu ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’ dla uczniów - Podejmowanie decyzji i osiąganie celów

Celem modułu jest wskazanie, dlaczego planowanie jest ważne, jakie są rodzaje celów i jakie kroki powinno się podjąć, aby je osiągnąć w różnych obszarach swojego życia. Dzięki temu podejmowane decyzje będą bardziej przemyślane oraz korzystniejsze.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacje

Moduł 2 kursu ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’ dla uczniów - Sztuka budżetowania i oszczędzania

Celem modułu jest pokazanie technik skutecznego oszczędzania, które jest niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych sobie w poprzdnim module celów oraz budżetowania, czyli umiejętności, która ułatwia efektywne wydawanie pieniędzy.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacje

Moduł 3 kursu ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’ dla uczniów - Zakupy i prawa konsumenckie

Celem modułu jest pokazanie procesu podejmowania decyzji podczas zakupów, żeby każdy zakup był przemyślany i rozsądny oraz przedstawienia praw, które ma każdy kupujący.

grafika-mezczyzna-z-ksiazka
Publikacje

Kurs dla nauczycieli: Jak prowadzić lekcje przedsiębiorczości? Moduł I

Załączone materiały zostały wypracowane dla tych nauczycieli, którzy chcą pracować w obszarach edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego z wykorzystaniem metody projektu, metod i form pracy z zastosowaniem technik online, a także metod aktywnych.