Sekcja z rekrutacją

Młodzi w akcji
Kiedy:
06.2022 - 08.2022
Kto:
Nauczyciele i nauczycielki
Etap:
Szkoła podstawowa
Forma:
ajd hkajhd kasj hdkasdh kasj hdkasjdhajd hkajhd kasj hdkasdh kasj hdkasjdhajd hkajhd kasj hdkasdh kasj hdkasjdhajd hkajhd kasj hdkasdh kasj hdkasjdh
O czym:
kakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd hkakjsd hkasjd h