Kurs online z mentorem

Kurs online z mentorem

Jeśli weźmiesz udział w programie, to będziesz uczestniczyć w kursie internetowym. Zyskasz nową praktyczną wiedzę i wybierzesz zadania, które pomogą Ci krok po kroku zmienić to, jak pracujesz z klasą. Gdy będziesz wprowadzać zmiany oraz zbierać refleksje, towarzyszyć ci będzie doświadczony ekspert.

„Kurs na zaangażowanie” składa się z modułu wstępnego i 3 modułów merytorycznych:

 • Moduł 1: Czy oni mają na wszystko wywalone? O roli myśli i emocji w angażowaniu uczniów
 • Moduł 2: Czy oni muszą sobie docinać? O budowaniu relacji w klasie
 • Moduł 3: Przepraszam, czy to na ocenę? O ocenach i błędach

Szacowany czas na przejście kursu: 18 godzin – po 3 godziny tygodniowo przez 6 tygodni.

Kurs możesz przechodzić w wybranym przez siebie czasie. Zachęcamy, byś wyznaczył(a) sobie regularny terminu w tygodniu (tak, żeby z niego efektywnie skorzystać do końca)

 • moduł 1

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania 

  11.10 - 25.10

 • Spotkanie po module 1

  25.10 (wtorek) godz. 17-19

 • moduł 2

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania

  26.10 - 8.11

 • Spotkanie po module 2 

  8.11 (wtorek) godz. 17-19

 • moduł 3 

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania

  9.11 - 22.11

 • Spotkanie po module 3 

  22.11 (wtorek) godz. 17-19

 Na kurs z mentorem planujemy przyjąć 70 osób. Udział w kursie jest bezpłatny.

 

 

Prowadzenie kursu jest finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Kurs powstał w ramach projektu  nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

O programie Młodzi w akcji

O programie Młodzi w akcji

[box_rekrutacja]

Po pandemii wrócili do szkoły bez energii. Umawiasz się z nimi na zaliczenie – nie przychodzą albo nie przygotowują się. Wyśmiewają się z siebie nawzajem. Komentują każdego, kto chce coś zrobić. Próbowałaś różnych metod, by ich zaktywizować, ale nie pomagają. Twoja frustracja rośnie…

 W bezpłatnym programie “Młodzi w Akcji”:

 • odkryjesz, jak angażować uczniów w zajęcia lekcyjne i dodatkowe aktywności, 
 • dowiesz się, co się kryje pod ich marazmem czy biernością, 
 • poznasz  rozwiązania, które sprawdzili współpracujący z nami nauczyciele.

Trwa nabór do edycji dla nauczycieli WF

Jesteś nauczycielem WF? Chcesz, by uczniowie chętnie przychodzili na Twoje lekcje i każdy wynosił z nich coś dla siebie? Dołącz do edycji programu dla osób, które uczą WF. 

Weźmiesz udział w serii szkoleń i będziesz mógł ubiegać się o grant.

Uczysz innego przedmiotu? Możesz dołączyć do działań o wolontariacie

Pomóż uczniom zaangażować się w wolontariat. Zyskają poczucie wpływu, praktyczne doświadczenia, relacje oraz… 3 punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej!

Rekrutacja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania ilości miejsc.

W przyszłym roku szkolnym zapraszamy na kurs o zaangażowaniu!

Projekt Młodzi w Akcji jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Szkoła ucząca się.
 

Młodzi w akcji

O programie Młodzi w akcji

Naszym celem jest zwiększanie poczucia wpływu uczniów i uczennic, rozwój partycypacji i samorządności uczniowskiej.

Wierzymy, że możliwość wpływu na działanie swojej najbliższej społeczności ma wielki wpływ na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi. Zależy nam na tym, aby wprowadzać elementy partycypacji uczniów nie tylko w obszar działań pozalekcyjnych ale również w kwestii organizacji życia szkoły, uczenia, szkolnych zasad i regulacji. Chcemy, żeby głos uczniów był słuchany i słyszany – przede wszystkim tych, którzy siedzą zazwyczaj w ostatnich ławkach.

kiedy:
kto:
etap:
forma:
o czym:
cel:

09.2021 – 06.2022
zespół uczniowski od 3 do 8 osób w wieku 12-19 lat z nauczycielem
szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
całościowe wsparcie szkoły, praca z mentorem/ką
samorządność uczniowska
zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły
oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej