Wolontariat szkolny

Wolontariat w szkole

Włącz szkołę!

Słyszysz czasem od uczniów i uczennic, że szkoła nie odpowiada na najważniejsze dla nich problemy albo nie przygotowuje ich do “prawdziwego życia”? W programie “Włącz szkołę” wspieramy szkoły i uczniów w budowaniu relacji z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i pokazujemy, w jaki sposób uczniowie i uczennice mogą z nimi współpracować.

Dołącz do programu “Włącz szkołę” i pomóż im zaangażować się w wolontariat – zyskać poczucie wpływu, praktyczne doświadczenia, relacje oraz… 3 punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej!

[box_rekrutacja]



Jak wygląda praca w programie?

 • PAŹDZIERNIK

  Bierzesz udział w stacjonarnym szkoleniu wprowadzającym w wybranym miejscu i terminie:

  11.10.2022 - szkolenie wprowadzające w Warszawie i Gdańsku;

  12.10.2022 - szkolenie wprowadzające w Katowicach;

  18.10.2022 - szkolenie wprowadzające w Warszawie i Wrocławiu

  19.10.2022 - spotkanie wprowadzające w Białymstoku.

  Po szkoleniu dostajesz grę, którą możesz potem wykorzystać na zajęciach. Wraz z nią otrzymujesz pakiet materiałów i scenariuszy zajęć.

 • Październik - Listopad

  Organizujesz co najmniej 4 zajęcia w oparciu o otrzymane materiały. 

  Sprawdzasz z uczniami i uczennicami z wybranej klasy jakie są dla nich lokalne możliwości zaangażowania się jako wolontariusz w organizacjach społecznych (otrzymujesz scenariusz i wsparcie podczas szkolenia)

 • GRUDZIEŃ

  Przesyłasz krótkie sprawozdanie ze zrealizowanych działań i otrzymujesz od nas zaświadczenie. Dodatkowo - możesz wraz z zespołem uczniowskim wziąć udział w Ogólnopolskim Wirtualnym Festiwalu Wolontariatu Szkolnego 5 grudnia (działanie fakultatywne).

Każde szkolenie trwa od godziny 11 do 15.

Podczas szkolenia zapewniamy:

 • niezbędne materiały;
 • bezpłatny udział;
 • obiad z przerwą kawową.

Co zyskasz biorąc udział w Programie?

 • 2  egzemplarze atrakcyjnej gry karcianej o organizacjach społecznych (przetestowana przez nauczycielki i nauczycieli w klasie – opinie poniżej!); 
 • zestaw praktycznych scenariuszy zajęć o organizacjach społecznych;
 • pomysły i doświadczenie w łączeniu zainteresowań uczniów i uczennic z możliwościami wolontariatu w organizacjach społecznych;
 • wsparcie w znajdowaniu dla uczniów pomysłu na to, jak zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Opinie o grze i programie:

„Ile frajdy miała z tego młodzież! Było super, bardzo się otworzyli i dobrze bawili.” 

Karina Waszak, nauczycielka WOSu i prowadząca zajęcia świetlicowe ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach

Włącz szkołę” jest bardzo dobrym programem. Wbrew obawom tematyka lekcji oraz gra spotkała się z zainteresowaniem uczniów.”

Anna Wyparło, nauczycielka historii w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu

“Gra oraz temat bardzo zainteresowały uczniów.”

Bogna Wojciechowska-Bollin wychowawczyni Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

 
 

Wolontariatem szkolnym zajmujemy się w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 28 lat. Poznaj nasze podejście i skorzystaj z materiałów https://angazuj.ceo.org.pl/tematy/wolontariat/

Partnerzy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Kurs online z mentorem

Kurs online z mentorem

Jeśli weźmiesz udział w programie, to będziesz uczestniczyć w kursie internetowym. Zyskasz nową praktyczną wiedzę i wybierzesz zadania, które pomogą Ci krok po kroku zmienić to, jak pracujesz z klasą. Gdy będziesz wprowadzać zmiany oraz zbierać refleksje, towarzyszyć ci będzie doświadczony ekspert.

„Kurs na zaangażowanie” składa się z modułu wstępnego i 3 modułów merytorycznych:

 • Moduł 1: Czy oni mają na wszystko wywalone? O roli myśli i emocji w angażowaniu uczniów
 • Moduł 2: Czy oni muszą sobie docinać? O budowaniu relacji w klasie
 • Moduł 3: Przepraszam, czy to na ocenę? O ocenach i błędach

Szacowany czas na przejście kursu: 18 godzin – po 3 godziny tygodniowo przez 6 tygodni.

Kurs możesz przechodzić w wybranym przez siebie czasie. Zachęcamy, byś wyznaczył(a) sobie regularny terminu w tygodniu (tak, żeby z niego efektywnie skorzystać do końca)

 • moduł 1

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania 

  11.10 - 25.10

 • Spotkanie po module 1

  25.10 (wtorek) godz. 17-19

 • moduł 2

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania

  26.10 - 8.11

 • Spotkanie po module 2 

  8.11 (wtorek) godz. 17-19

 • moduł 3 

  czas na zapoznanie się z treścią, realizację wybranego zadania

  9.11 - 22.11

 • Spotkanie po module 3 

  22.11 (wtorek) godz. 17-19

 Na kurs z mentorem planujemy przyjąć 70 osób. Udział w kursie jest bezpłatny.

 

 

Prowadzenie kursu jest finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Kurs powstał w ramach projektu  nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Civic up! Academy

Civic Up! Academy to 10- dniowa szkoła letnia dla aktywistów z całej Polski w wieku od 15 do 18 lat. Swoją pierwszą edycję miała w 2018 r.

Warsztaty Civic Up! to letnia szkoła dla młodych, którym chce się działać. Jeśli zaczynasz swoją przygodę z działaniami społecznymi, lubisz coś robić na rzecz innych i z innymi i chcesz zwiększyć swoje umiejętności w tym zakresie – to wydarzenie jest dla Ciebie. 

Podczas Civic Up! pracujemy metodami praktycznymi, podstawą jest zrealizowanie przez uczestników własnych działań społecznych. Wszystko to odbywa się pod okiem doświadczonych trenerów i ekspertów.

Ważnym aspektem szkoły letniej jest możliwość spotkania się 18 młodych aktywnych osób, wspólne realizowanie zadań, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

O programie Młodzi w akcji

O programie Młodzi w akcji

[box_rekrutacja]

Po pandemii wrócili do szkoły bez energii. Umawiasz się z nimi na zaliczenie – nie przychodzą albo nie przygotowują się. Wyśmiewają się z siebie nawzajem. Komentują każdego, kto chce coś zrobić. Próbowałaś różnych metod, by ich zaktywizować, ale nie pomagają. Twoja frustracja rośnie…

 W bezpłatnym programie “Młodzi w Akcji”:

 • odkryjesz, jak angażować uczniów w zajęcia lekcyjne i dodatkowe aktywności, 
 • dowiesz się, co się kryje pod ich marazmem czy biernością, 
 • poznasz  rozwiązania, które sprawdzili współpracujący z nami nauczyciele.
Projekt Młodzi w Akcji jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Szkoła ucząca się.
 

Młodzi w akcji

O programie Młodzi w akcji

Naszym celem jest zwiększanie poczucia wpływu uczniów i uczennic, rozwój partycypacji i samorządności uczniowskiej.

Wierzymy, że możliwość wpływu na działanie swojej najbliższej społeczności ma wielki wpływ na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi. Zależy nam na tym, aby wprowadzać elementy partycypacji uczniów nie tylko w obszar działań pozalekcyjnych ale również w kwestii organizacji życia szkoły, uczenia, szkolnych zasad i regulacji. Chcemy, żeby głos uczniów był słuchany i słyszany – przede wszystkim tych, którzy siedzą zazwyczaj w ostatnich ławkach.

kiedy:
kto:
etap:
forma:
o czym:
cel:

09.2021 – 06.2022
zespół uczniowski od 3 do 8 osób w wieku 12-19 lat z nauczycielem
szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
całościowe wsparcie szkoły, praca z mentorem/ką
samorządność uczniowska
zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły
oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej