Laboratorium szkolnej demokracji

W programie Laboratorium Szkolnej Demokracji, chcemy razem sprawić, żeby w szkołach zaczęły działać mechanizmy pozwalające na udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły potencjalnie wszystkim chętnym.

Każda szkoła w ramach Laboratorium wypracowuje własny sposób pozwalający włączać uczniów i uczennice w proces współdecydowania. Rozwiązanie, które wypracują zespoły projektowe będzie:

Zespoły biorące udział w programie otrzymują wsparcie w postaci mentoringu, szkoleń oraz gry terenowej wspierającej w dokonaniu diagnozy.

Harmonogram działań

W programie uczestniczy 5 szkół

Partnerzy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.