Zapisz się do projektu

Laboratorium szkolnej demokracji

W programie Laboratorium Szkolnej Demokracji, chcemy razem sprawić, żeby w szkołach zaczęły działać mechanizmy pozwalające na udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły potencjalnie wszystkim chętnym.

Każda szkoła w ramach Laboratorium wypracowuje własny sposób pozwalający włączać uczniów i uczennice w proces współdecydowania. Rozwiązanie, które wypracują zespoły projektowe będzie:

Zespoły biorące udział w programie otrzymują wsparcie w postaci mentoringu, szkoleń oraz gry terenowej wspierającej w dokonaniu diagnozy.

Zapoznaj się publikacją zawierającą dobre praktyki szkół uczestniczących w programie.  Przez półtora roku uczniowski zespół roboczy, który działał przy wsparciu mentora oraz nauczycielskich opiekunów, wdrażał rozwiązania, mające na celu włączyć mechanizmy sprzyjające wspólnemu podejmowaniu decyzji przez uczennice i uczniów w szkole.  Publikacja zawiera wskazówki  i karty pracy, które możesz wykorzystać w swojej szkole. 

Możesz przeprowadzić angażującą grę dla uczniów, która powstała w ramach programu. Podczas gry uczestnicy i uczestniczki mogą doświadczyć sprawczości jaką młodzież ma lub może mieć w szkole. Mogą także zdiagnozować, jakie obszary życia szkoły wymagają zmiany lub udoskonalenia i w jakie działania chciałyby się osobiście zaangażować.

Edycja zakończona – w programie uczestniczyło 5 szkół:

Harmonogram działań

Publikacja podsumowująca program Laboratorium Szkolnej Demokracji

Partnerzy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.