O programie

Chcesz, żeby Twoja szkoła była bardziej demokratyczna, uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, jak funkcjonuje i angażowali się w jej życie?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

grafika-kobieta-pisze

artykuł

Obszary w programie

Poznaj pięć obszarów działania w ramach programu „Szkoła demokracji”.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie.

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów.

Spośród proponowanych działań wybierzcie te, które pasują do Waszej szkoły, potrzeb i zainteresowań i zrealizujcie je z naszym wsparciem, zmieniając swoją szkołę!

zkoły, które zrealizują min. 3 wyzwania z 5 różnych obszarów wg przedstawionych
w Przewodniku kryteriów (działania muszą zostać zaakceptowane przez mentora/kę) otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji.

REKRUTACJA TRWA do 30 września 2021 roku lub wyczerpania liczby miejsc w programie.
UWAGA! W programie obowiązuje limit 120 szkół, zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności.

Kogo zapraszamy do udziału?

Do programu zgłosić się mogą zespoły ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Zapraszamy po jednym zespole z każdej szkoły, liczącym od 3 do 8 osób – uczniów i uczennic w wieku 12-19 lat działających w samorządzie uczniowskim wraz z nauczycielem/elką (opiekunem/opiekunką zespołu projektowego).

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie nauczyciel/elka zgłasza do programu szkołę, w drugim uczniów i uczennice.

Zgłoszenie szkoły i nauczyciela/ki odbywa się poprzez formularz wstępny. 
Udział w programie jest bezpłatny.

Oferowane wsparcie

1. Spotkanie wprowadzające

7 października godz. 17:00-18:30 – spotkanie wprowadzające dla opiekunów zespołów projektowych.

2. Inauguracja*

I tura – 15 października, II tura – 21 października 2021 godz. 10:00-16:15, termin do wyboru przez szkołę.

Szkolenie z warsztatami wprowadzające do programu. UDZIAŁ JEST KONIECZNYM WARUNKIEM, by realizować program.

3. Realizacja wyzwań i mentoring (październik 2021-kwiecień 2022)

Każdy zespół:

4. Bezpłatne szkolenia liderskie dla uczniów i uczennic (grudzień 2021-kwiecień 2022)

Każdy uczeń i każda uczennica ma wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych szkoleń rozwijających umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji . Będą one prowadzone przez doświadczonych trenerów/ki stacjonarnie w różnych miastach lub online.*

5. Spotkanie wspierające (luty-marzec 2022)

Opiekunowie wezmą udział w spotkaniu wspierającym online 2h w trakcie realizacji programu.

6. Konferencja podsumowująca* (kwiecień 2022)

Jednodniowe podsumowanie i warsztaty z doświadczonymi trenerami stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemiologicznej). W przypadku warsztatów stacjonarnych organizatorzy zapewniają wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.

7. Dodatkowe wsparcie dla zespołów

*Forma Inauguracji z warsztatami wprowadzającymi, szkoleń liderskich oraz konferencji podsumowującej zostanie dostosowana do możliwości szkół oraz przewidywanej sytuacji epidemiologicznej. W zależności od warunków będzie online, stacjonarna lub hybrydowa Zapewniamy, że Organizator dołoży wszelkich starań, aby forma była bezpieczna, zgodna
z zaleceniami sanitarnymi oraz umożliwiała udział i realizację programu.