Szkoła demokracji

Chcesz, żeby Twoja szkoła była bardziej demokratyczna, uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, jak funkcjonuje i angażowali się w jej życie?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie.

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. Spośród proponowanych działań wybierzcie te, które pasują do Waszej szkoły, potrzeb i zainteresowań i zrealizujcie je z naszym wsparciem, zmieniając swoją szkołę! Szkoły, które zrealizują min. 3 wyzwania z 5 różnych obszarów wg przedstawionych w Przewodniku kryteriów (działania muszą zostać zaakceptowane przez mentora/kę) otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji. Poznaj obszary programu TUTAJ.

REKRUTACJA TRWA do 30 września 2021 roku!
UWAGA! W programie obowiązuje limit 120 szkół, zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności

Na czym polega program Szkoła Demokracji?

Spośród proponowanych działań (tu możesz zobaczyć przykładowe wyzwania) wybierzcie te, które pasują do Waszej szkoły i zainteresowań. Działajcie, zmieniajcie swoją szkołę oraz dzielcie się z nami i innymi uczestnikami swoimi sukcesami i wyzwaniami!

Szkoły, które zrealizują min. 3 wyzwania z 5 różnych obszarów wg przedstawionych w Przewodniku kryteriów (zaakceptowane przez mentora/koordynatora) otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji.

Waszą pracę będą wspierali mentorzy, będący głosem doradczym w działaniach. Weźmiecie też udział w ciekawych warsztatach i rozwijających spotkaniach: konferencji online otwierającej program, spotkaniach z mentorami, min. 3 szkoleniach doskonalących wiedzę i umiejętności i konferencji podsumowującej.

Jakie wsparcie oferujemy?

1. Spotkanie wprowadzające dla opiekunów i opiekunek zespołów szkolnych 7 październik 2021 r. (czwartek) 17:00-18:30

2. Inauguracja* (15 lub 21 października 2021 w godz. 10:00-16:15 – termin do wyboru przez zespół)
Szkolenie z warsztatami wprowadzające do programu. UDZIAŁ JEST KONIECZNYM WARUNKIEM, by realizować program.

3. Realizacja wyzwań i mentoring (listopad 2021 – marzec 2022) 

Każdy zespół:
– otrzyma wsparcie ze strony mentora/ki przez cały czas trwania programu w realizacji i relacji z zadań (diagnozy, planu działania i wybranych wyzwań);
– będzie opisywał swoje działania na platformie programu;
– odbędzie również dwa obowiązkowe spotkania online z mentorem/ką (po 1,5h każde spotkanie).

3. Bezpłatne szkolenia liderskie dla uczniów (grudzień 2021 – marzec 2022)

Każdy uczeń ma wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych szkoleń rozwijających umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji . Będą one prowadzone przez doświadczonych trenerów/ki stacjonarnie w różnych miastach lub online.*

4. Spotkanie wspierające dla opiekunów (luty – marzec 2022)
Opiekunowie wezmą udział w spotkaniu wspierającym online 1,5h w trakcie realizacji programu.

5. Konferencja podsumowująca* (kwiecień 2022)
Podsumowanie i warsztaty z doświadczonymi trenerami. 

6. Dodatkowe wsparcie dla zespołów
– Konsultacje z ekspertem CEO – koordynatorem/ką.
– Dostęp do platformy programu umożliwiającej korzystanie z materiałów i publikowanie relacji ze swoich działań.
– Zestaw materiałów merytorycznych pozwalających lepiej poznać obszary, wyzwania, zaplanować własne działania i je zrealizować

*Forma Inauguracji z warsztatami wprowadzającymi, szkoleń liderskich oraz konferencji podsumowującej zostanie dostosowana do możliwości szkół oraz przewidywanej sytuacji epidemiologicznej. W zależności od warunków będzie online, stacjonarna lub hybrydowa Zapewniamy, że Organizator dołoży wszelkich starań, aby forma była bezpieczna, zgodna z zaleceniami sanitarnymi oraz umożliwiała udział i realizację programu.

 

Jakie korzyści z udziału w programie dla szkoły?

  • Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Demokracji” (po zrealizowaniu założeń programu), zaświadczającego spełnienie kryteriów i zdobycie tytułu!
  • Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma także dyplom potwierdzający pomyślne ukończenie programu.
  • Wyróżniające działania szkół zostaną opisane jako dobre praktyki i przedstawione na naszym serwisie  i oraz platformie szkolademokracji.ceo.org.pl oraz w materiałach dodatkowych do programu.

Nauczycielu i nauczycielko:

  • zrealizujesz z uczniami ciekawe i angażujące społeczność szkolną działania;
  • sprawdzisz, jak funkcjonuje samorząd uczniowski w twojej szkole  i jak otwarta jest ona na działania młodzieży;
  • dowiesz się, jak rozwijać w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczyć ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
  • poznasz inspirujące przykłady zmian z innych szkół.

Uczniu i uczennico:

  • nauczysz się współpracy w grupie oraz skutecznego planowania i realizowania w szkole interesujących działań;
  • rozwiniesz umiejętności liderskie i dowiesz się, jak skutecznie komunikować się z innymi, aby te osoby chciały nas słuchać i współpracować z nami;
  • dzięki udziałowi w szkoleniach liderskich w „Akademii Demokracji” pozyskasz sporo nowych informacji oraz poszerzysz swoją wiedzę.

Kogo zapraszamy do udziału?

Do programu zgłosić się mogą zespoły ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zapraszamy po jednym zespole z każdej szkoły, liczącym od 3 do 8 osób – uczniów i uczennic w wieku 12-19 lat działających w samorządzie uczniowskim wraz z nauczycielem/elką (opiekunem/opiekunką zespołu projektowego).

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie nauczyciel/elka zgłasza do programu szkołę, w drugim uczniów i uczennice.

Zgłoszenie szkoły i nauczyciela/ki odbywa się poprzez formularz wstępny.

Udział w programie jest bezpłatny.

Przed zgłoszeniem zapoznaj się z Regulaminem programu dostępnym poniżej.

Jakieś pytania?

Napisz do nas:

szkola.demokracji@ceo.org.pl

Urszula Borkowska: urszula.borkowska@ceo.org.pl

Monika Prus: monika.prus@ceo.org.pl

 

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin programu

Inny materiał

Terminarz

Inny materiał

Obszary w programie

Zgody

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Partnerzy

Program „Szkoła Demokracji” jest realizowany w ramach projektu „Akademia Demokracji” przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie wraz
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt „Akademia Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program „Szkoła Demokracji” jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Aktualności

23/08/2023
Konferencja „Od wyzwania do uznania”
Wiesz najlepiej, jak teraz zmienia się Twoja szkoła. Poznaj narzędzia edukacji włączającej i stwórz wokół siebie bezpieczne środowisko. Dla twojej szkoły i instytucji. Dla ludzi wokół Was. Dla Ciebie. Konferencja da Ci wiedzę: o tym, jak stosować edukację włączającą w...
11/04/2023
Szkoła demokracji w działaniu
Zakończyliśmy pierwszy etap tegorocznej edycji programu Szkoła Demokracji. W 6 miastach odbyły się szkolenia dla opiekunów samorządów uczniowskich. Prawie 160 nauczycieli dzieliło się praktyką i pomysłami, co zrobić aby szkoła była miejscem przyjaznym dla każdej osoby. Na zdjęciu uczestniczki i...
14/12/2022
Materiały z projektu „Akademia Demokracji” – Program kształcenia, materiały szkoleniowe, wszystkie treści i multimedia – dorobek projektu (Trwałość projektu)
Materiały z projektu "Akademia Demokracji" - Program kształcenia, materiały szkoleniowe, wszystkie treści i multimedia (Trwałość projektu) Dorobek projektu "Akademia Demokracji" Poniżej zamieszczamy link do artykułów z dorobkiem projektu, czyli materiałami wytworzonymi podczas trwania projektu „Akademia Demokracji” (program „Szkoła Demokracji”), który był zrealizowany w latach...
29/09/2022
Już wkrótce finał akcji Samorządy Mają Głos 2022 – szkoły z całej Polski przeprowadzą wybory!
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej po raz kolejny organizuje ogólnopolską akcję Samorządy Mają Głos. Już 30 września 2022 roku w kilkuset szkołach w całej Polsce odbędą się demokratyczne wybory do władz samorządów uczniowskich. Szkoły wezmą udział w Ogólnopolskim Dniu Wyborów Reprezentacji...
28/06/2022
Zakończyliśmy eksperymentalną edycję programu Szkoła Demokracji!
Zakończyliśmy eksperymentalną edycję programu Szkoła Demokracji! W Laboratorium Szkolnej Demokracji pięć szkół przez półtora roku, pracowało nad trwałymi mechanizmami włączania uczennic i uczniów w istotne sprawy w życiu szkoły. Mechanizmy włączania… co to znaczy? Zespoły projektowe przeszły długą drogę od...