Młodzi w akcji+

trwa

kiedy: 09.2021-02.2022
kto: zespół uczniowski (uczniowie i uczennice w wieku 14-19 lat) przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki
etap: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
forma: prowadzenie działań społecznych, kurs internetowy, webinaria
o czym: działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
cel: zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych

Młodzi w Akcji+ to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt.

W tym semestrze będą mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. Do programu zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Z każdej szkoły może zgłosić się jeden zespół składający się z ok. 3 uczniów i uczennic w wieku od 14 do 19 lat oraz nauczyciela lub nauczycielki.

Korzyści dla nauczyciela i nauczycielki

Korzyści dla ucznia i uczennicy

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną program został zaprojektowany tak, by móc go zrealizować w wersji zdalnej lub hybrydowej. Zaplanowane przez nas wsparcie – wykłady, szkolenia, kurs, konferencja podsumowująca, będą odbywać się on-line. Zależy nam na bezpieczeństwie i wygodzie Państwa oraz Państwa uczniów i uczennic.

W ramach programu proponujemy udział w:

Szczegóły uczestnictwa

Bardzo ważne: mogą wziąć udział uczniowie / uczennice, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 14 lat.

Uwaga! Udział w programie pozwala uzyskać dodatkowe punkty w czasie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Są to 3 pkt za ,,osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.” (pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)). Decyzję o wpisaniu udziału w programie na świadectwo danego ucznia lub uczennicy podejmuje szkoła, w której uczy się dany uczeń lub uczennica.

*Ze względu na sytuację epidemiologiczną  program został zaprojektowany tak, by móc go zrealizować w wersji zdalnej lub hybrydowej. Zaplanowane przez nas wsparcie – wykłady, szkolenia, kurs będą odbywać się on-line. Konferencja podsumowująca odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej – w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Zależy nam na bezpieczeństwie i wygodzie Państwa oraz Państwa uczniów i uczennic.

Uwaga! Udział w programie pozwala uzyskać dodatkowe punkty w czasie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Są to 3 pkt za ,,osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.” (pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)). Decyzję o wpisaniu udziału w programie na świadectwo danego ucznia lub uczennicy podejmuje szkoła, w której uczy się dany uczeń lub uczennica.

Jak zacząć?

Zapoznaj się z naszą publikacją "Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne", która omawia 3 ścieżki tematyczne programu Młodzi w Akcji+ oraz obierz plakat, który ułatwi organizację projektu razem z zespołem uczniowskim.

Do pobrania

Inny materiał

Regulamin

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram

Partnerzy

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.

Program „Młodzi w Akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program “Młodzi w Akcji+” jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.