Korzyści z udziału w programie

Po raz pierwszy zaangażowaliśmy wszystkich uczniów w różne działania, pojawiła się również pewna świadomość dotyczącą istnienia Statutu Szkoły i dokumentów dotyczących uczniów, w których są zapisane ich prawa i obowiązki. Po raz pierwszy przeprowadzana była ankieta, która objęła wszystkich uczniów.
Bożena z Gdańska

Nauczycielu i nauczycielko:

Uczniu i uczennico: