Partycypacyjne przywództwo edukacyjne.

Informacje o materiale

Autor/-ka: dr. hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Data dodania: 10.03.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy, Wychowawcy, Specjaliści w szkole

Artykuł

Zmiana w edukacji musi dotyczyć tego co robimy, ale także jak to robimy. Potrzebna jest poważna dyskusja na temat celów i jak najlepszego sposobu, a raczej sposobów nauczania. Nie wydarzy się to bez zaangażowania wszystkich interesariuszy.

Dla uruchomienia i prowadzenia tej dyskusji potrzebujemy przywództwa, które zadba o proces, ale też będzie w stanie stworzyć warunki do odkrywania dobrych alternatyw dla aktualnie stosowanych rozwiązań i wesprze projektowanie środowisk uczenia się, które ułatwią zaspokojenie potrzeb uczniów i uczennic.

Jedną z propozycji zmiany ułatwiającej realizację tych postulatów jest wprowadzenie w świat edukacji, na zdecydowanie większą niż dotąd skalę, przywództwa partycypacyjnego. Aktualni przywódcy powinni zastanowić się nad tym w jaki sposób mogą podzielić się władzą i zaprosić innych do współrządzenia, a przede wszystkim jak przygotować się do przeprowadzenia zespołu przez niepewną zmianę.

 

 

Grzegorz Mazurkiewicz – socjolog i absolwent studiów z zakresu zarządzania oświatą; od 2002 roku profesor w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik, ekspert i badacz w projektach dotyczących ewaluacji szkół, kształcenia przywódców edukacyjnych, jakości procesu nauczania i uczenia się, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współtwórca programu „Szkoła ucząca się” i jego były dyrektor.

Pobierz materiał

format: pdf

wielkość: 638,39 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY