Dyrektorze! Wiesz najlepiej, jak teraz zmienia się Twoja szkoła. Poznaj narzędzia edukacji włączającej i stwórz wokół siebie bezpieczne środowisko.

Dla twojej szkoły i instytucji. Dla ludzi wokół Was. Dla Ciebie.

Konferencja da Ci wiedzę:

 • o tym, jak stosować edukację włączającą w praktyce,
 • o wnioskach i pomysłach z zrealizowanych już programów CEO i UNICEF dla nauczycieli wf-u i opiekunów samorządów uczniowskich na rzecz uczniów ukraińskich i całych szkolnych społeczności,
 • o publikacji, która jest podsumowaniem naszych działań i wypracowanych praktyk w zakresie edukacji włączającej (by je lepiej poznać).
grafika-kobieta-podlewa-kwiatek-i-w-tle-widac-szkole
grafika-kobieta-z gra-szachy-puzzle

Konferencja da Ci doświadczenie:

 • jak wspierać całą społeczność szkolną w sytuacjach kryzysowych,
 • jak zarządzać szkołą w sposób jeszcze bardziej włączający,
 • jak przywracać poczucie bezpieczeństwa i radzić sobie ze stresem.

Konferencja da Ci przestrzeń do rozmowy w kręgach tematycznych:

Zapisz się i dowiedz się jak:

 • o swoich szkolnych doświadczeniach z pracy z dziećmi uchodźczymi,
 • o swoich wątpliwościach i nadziejach związanych z edukacją włączającą, 
 • o wspólnych i sprawdzonych rozwiązaniach, 
 • i stworzy okazję do nawiązania nowych, wartościowych kontaktów. 
 • zarządzać szkołą o zwiększonym zróżnicowaniu uczniów, 
 • tworzyć środowisko uczenia się dla każdego, bez wyjątku, ucznia,  
 • organizować kształcenie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych, które sprzyjają budowaniu relacji pomiędzy uczniami, rodzicami i kadrą pedagogiczną,
 • minimalizować stres towarzyszący uczniom w wyniku traumy, zmiany szkoły i trudności związanych z rozwojem psychofizycznym,
 • zadbać o swój osobisty i zawodowy dobrostan jako dyrektora szkoły,
 • zapewniać odpowiednie doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kształcenia w zróżnicowanej kulturowo klasie.

Program

KIEDY?

Konferencja "Od wyzwania do uznania" odbędzie się 3 października 2023 i będzie trwać od godziny 10:00 do 16:00. Organizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z UNICEF.

GDZIE?

Konferencja odbędzie się w Warszawie w ADN Centrum Konferencyjne, ul. Grzybowska 56.


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy obiad i przerwy kawowe.

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci uchodźczych. Mogą to być 2 osoby z 1 placówki. Liczba miejsc bezpłatnych ograniczona do 100.


HARMONOGRAM KONFERENCJI:

 • Rejestracja - 9:30 - 10:00

 • powitanie - 10:00 - 10:30

 • panel dyskusyjny z ekspertami - 10:30 - 12:00

 • przerwa kawowa - 12:00 - 12:15

 • prezentacja dobrych praktyk - 12:15 - 13:15

 • lunch - 13:15-14:00

 • kręgi tematyczne - 14:00 - 15:30

 • przerwa kawowa - 15:30-15:40

 • podsumowanie i zakończenie - 15:40-16:00

Michał Tragarz

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się programami, które wspierają samorządność uczniowską i szkolną demokrację. Koordynował Sejm Dzieci i Młodzieży oraz projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Gruzji. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i poradników.

Lista prelegentów zostanie ogłoszona niebawem

Katarzyna Grubek

Absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Uczestniczka International Visitor Leadership Program „21st Century ChangeMakers: Education Leaders Advance Civic Engagement Among High School Youth”. Współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami.

Francesco Calcagno

Jest międzynarodowym ekspertem ds. edukacji z ponad 15-letnim doświadczeniem w regionach Europy, Afryki Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, monitorowaniu i ewaluacji oraz zarządzaniu wiedzą w sektorze edukacyjnym. Jest obecnie Dyrektorem ds. Edukacji w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, kierując pomocą edukacyjną w odpowiedzi na kryzys uchodźczy spowodowany wojną w Ukrainie. Celem tej pomocy jest wspieranie dzieci i młodzieży w dostępie do wysokiej jakości edukacji i kontynuowaniu nauki w Polsce poprzez wiele ścieżek edukacyjnych.

 

Konferencja jest przeznaczona dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich etapów edukacyjnych, w których wraz z polskimi kolegami uczą się uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Serdecznie zapraszamy!


Organizator:
Fundacja Centrum Edukacji ObywatelskiejPartner wydarzenia: Biuro Reagowania do Spraw Kryzysowych UNICEF Polska

Program „Szkoła Demokracji” i „Młodzi w Akcji” jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Liczba odsłon 274